borkenes

Siste nytt

Høring - kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

Høring - kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

paragrafmannKvæfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift er utarbeidet med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2a.

Formålet med forskriften er å gi kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særlig tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskriften skal bedre rettsstillingen til pasienter, og bidra til en bedre forutsigbarhet i tildelingsprosessen.

Forslag til forskrift sendes ut til åpen høring før behandling i Kvæfjord kommunestyre 22. juni 2017. Forskriften skal tre i kraft fra 1. juli 2017. 

Forslag til forskrift legges ut på åpen høring med frist for å gi innspill 24. mai 2017.

Sakens dokumenter  er lagt ut på Kvæfjord kommunes servicekontor og finnes også i lenkene under.

Høringsnotat om forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsutkast til kommunal forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Innspillskjema 

Høringsinnspill sendes skriftlig innen 22.mai 2017 på eget skjema til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller returneres pr post til: Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9426 Borkenes.

 

Spørsmål kan rettes til Marit Blekastad, 77023336 Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 

Les mer

Kulturmidler 2017

Kulturmidler 2017

penger

Kvæfjord kommune har kulturmidler for 2017 til fordeling til organiserte lag og foreninger. For å motta driftstilskudd må organisasjonen ha aktiviteter rettet mot barn og unge.

Det gis ikke driftstilskudd til lag som mottar løpende støtte fra Kvæfjord kommune.

Sammen med søknad må det vedlegges årsrapport og regnskap for 2016, budsjett og aktivitetsplan for 2017, samt medlemsliste på medlemmer under 18 år.

Ytterligere retningslinjer fås ved henvendelse til Tor-Anders Markussen, tlf. 77 02 31 93 eller Kvæfjord kommune, servicekontoret, telefon 77 02 30 00 eller via e-post til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Søknadsfrist for grunntilskudd er 13. mai 2017

Søknad sendes Kvæfjord kommune, kultur- og oppvekstkontoret, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes. Merk søknaden med «Kulturmidler 2017»

 

 

Les mer

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.