borkenes

Siste nytt

Alliert vintertrening uke 9

De nederlandske soldatene har nå i hovedsak avslutta si vintertrening i våre områder. De skal nå i en periode være med på øvelse i indre Troms, før de returnerer til Åsegarden og så forlater landet.

Det kan være noe aktivitet i forbindelse med kontroll av de brukte områdene. Kommende uke er det vinterferie for mange og om godværet fortsetter, vil det nok være mange som tar seg skitur opp på Melåheia. Pga. av værforholdene som har vært i de siste ukene vises det mye kjørespor i snøen på Melåheia. Vi har fått beskjed om at mye av terrenget her allerede har blitt kontrollert for eventuelle etterlatenskaper. Det har blitt samlet inn mye brukt løsammunisjon, «rødfis», men har funnet lite annet søppel.

Dersom du ser søppel eller andre skader etter vinterens øvingsaktivitet, kan du melde fra om dette til Alliert Treningssenter i Åsegarden ved major Leif Bygdnes på telefon 922 44 316.

Les mer

Historiens aller første kommunale vielse i Kvæfjord kommune

Historiens aller første kommunale vielse i Kvæfjord kommune

Fredag 16. februar 2018 kl 16 i foajeen på rådhuset på Borkenes foretok ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen, den aller første kommunale vielsen. Det ble en fin, verdig og trivelig historisk begivenhet. Vi takker det flotte brudeparet, Yvonne Fredriksen Storhaug og Kim-Andre Sæther Haugli for å få lov å dele noen bilder. Brudeparet sa etterpå: «Ordføreren og resten av Kvæfjord kommune hadde virkelig pyntet fint til oss. Og ordføreren utførte en nydelig vielse.» Og ordføreren sa: «Det er en ære å få være med på en av de viktigste dagene i folks liv.»

Fra 1. januar 2018 ble ordningen med borgerlige vielser flyttet fra tingretten til kommunene. I Kvæfjord er det ordfører eller varaordfører som foretar vielsene.

I Kvæfjord brukes rådhusfoajeen som seremonirom. Og vi pynter med lys og blomster. Vi har også mulighet for å foreta vielsen på et mindre møterom, hvor vi da også vil pynte med lys og blomster. Tidspunkt og hvilket rom vi benytter avtales med brudeparet når de tar kontakt. Her kan du se bilder fra hvordan det var lagt til rette for det første vielsen og hvordan den ble gjennomført.

Her kan du lese mere om borgerlig vielse i kommunen: http://www.kvafjord.kommune.no/index.php/728-individ-og-samfunn/borgerlig-vigsel/3300-borgelig-vigsel

 DSC04586

DSC 0115

DSC 0116

DSC04582

DSC04583

DSC04585

 

DSC04579

Les mer

Alliert vintretrening uke 8

Alliert vintretrening uke 8

 

bilde1 18 

 

I uke 8 fra mandag 19. februar til og med lørdag 24. februar vil det meste av øvingsaktiviteten skje innfor Sørlia skytefelt og nærliggende områder. I Kvæfjord vil det være områdene Ramskardvatn – Rudda – Storjord – Finnslettheia som er planlagt brukt.

 

Denne uka vil det planlagt mindre bruk av snøscootere og bandvogner på Melåheia, sammenlignet med bruken som har vært de siste ukene.

 

Det vil fortsatt forgå noe opplæring og øving med kjøretøy på vegene i vårt område. Det er strekningen Åsegarden - Borkenes - Bremnes - Kasfjord – Åsegarden som er mest brukt.

 

Les mer

SOLID REGNSKAPSRESULTAT 2017 FOR KVÆFJORD KOMMUNE

SOLID REGNSKAPSRESULTAT 2017 FOR KVÆFJORD KOMMUNE

Kvæfjord kommune har i dag avlagt regnskap for 2017 med et overskudd på nærmere 15,3 millioner kroner. Samtidig er det i tråd med budsjettvedtak avsatt 12,9 millioner kroner på disposisjonsfond. Regnskapet gir et positivt netto driftsresultat på 19,2 millioner kroner, noe som utgjør 4,6 % av totale driftsinntekter. Årets investeringer er gjort opp i balanse.

Regnskapstallene for 2017 er foreløpige. Innen 15. april skal revisjonen avgi sin beretning og det må derfor tas forbehold om endringer av regnskapstall.

I august 2017 ble kommunen utmeldt av ROBEK (register om betinget godkjenning og kontroll) etter at underskudd fra 2012 og 2013 var ferdig inndekket i regnskap 2016.

Budsjettoppfølgingen i løpet av året har vist at kommunen har vært på vei mot et positiv resultat, men overskuddet er blitt større enn det har vært grunnlag for å forutse. Pensjonskostnadene ble på kr 2,5 millioner mindre enn budsjettert. Økte skatteinntekter, korrigert for reduserte statlig overføring sammen med reduserte renteutgifter utgjør 2,2 mill.

Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen og administrasjonssjef Merete Hessen i Kvæfjord kommune

Les mer

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.