borkenes

Siste nytt

Demenskoordinatoren besøker biblioteket 22. mars

Demenskoordinatoren besøker biblioteket 22. mars

IreneHNeste onsdag, 22.03.17 vil demenskoordinator Irene Hagen  være å treffe på biblioteket fra kl 12. Denne dagen er det mulig for både unge og eldre innbyggere å snakke med demenskoordinatoren, få informasjon om demenssykdommen og hvilke tilbud kommunen har. Håper riktig mange stikker innom til en uformell prat om dette temaet.

Les mer

Avslutning av Alliert vintertrening

Avslutning av Alliert vintertrening

Nederlenderne er ferdig med sin øvelse på Melåa og i Sørlia. De returnerer tilbake til Holland i slutten av denne uken.

Engelskmennene er ferdig med sin øvelse i Sørlia torsdag 9. mars. De returnerer tilbake til Storbritannia i slutten av uken.

ATS/Åsegarden starter 9. mars å inspisere alle områdene som har vært brukt til øvelser av de utenlandske avdelingene. Denne inspeksjon vil være ferdig fredag 10. mars.

Videre vil ATS/inspisere området på nytt til våren når snøen har startet å forsvinne og til slutt en siste inspeksjon til sommeren når all snøen er borte.

ATS/Åsegarden vil inspisere deler av øvingsområdet i Kvæfjord sammen med representant fra Kvæfjord kommune.

Oppdager du skader som du tror er forårsaket av de utenlandske avdelingene kan ATS/Åsegarden nåes på telefon 922 44 316.

 

Les mer

Retten til sykehjemsplass

Harstad og Kvæfjord kommuner varsler herved om oppstart av utarbeidelse av kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Les mer …

UtskriftE-post

Trenger du strøsand

FrivilligsentralenTa kontakt med Frivilligsentralen

 Arbeidslaget og Frivilligsentralen i Kvæfjord tilbyr strøsand til eldre og uføre.

  • Vi bringer sand hjem til deg

Les mer …

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.