borkenes

Siste nytt

Skolestart 2017 – grunnskolen

Skolestart 2017 – grunnskolen

BokerAlle elevene møter ved sin skole slik:

  • Borkenes skole – mandag 21. august kl. 08:25
  • Vik oppvekstsenter, område skole – mandag 21. august kl. 08:15
  • Flesnes oppvekstsenter – mandag 21. august kl. 08:30

SFO-tilbudene går som vanlig.

Lærerne og tilsatte ved SFO møter til planlegging mv i tråd med avtale gjort på

Les mer

Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK

Kvæfjord kommune meldt ut av ROBEK

Fylkesmannen i Troms har 14. august 2017 meldt Kvæfjord kommune ut av ROBEK (register over kommuner som er i økonomisk ubalanse).       

Bakgrunnen for innmeldingen i ROBEK var udekkede underskudd på 3,5 mill kr fra 2012-regnskapet og 5 mill kr fra 2013-regnskapet, til sammen 8,5 mill kr.

Kvæfjord startet inndekning med 1 mill i 2014-regnskapet og 2,2 mill i 2015-regnskapet. Og de resterende 5,3 mill ble dekket inn i 2016-regnskapet.

Etter overskuddene i 2015 og 2016 har kommunen, i tillegg til inndekningen av tidligere års underskudd, bygget opp et disposisjonsfond på kr 16,3 mill kr. Det er nødvendig med disposisjonsfond for å styrke kommunens likviditet og unngå dyre driftskreditter i fremtiden. Disposisjonsfondet er en økonomisk buffer i tilfelle uforutsette økte utgifter eller bortfall av inntekter. Kommuner anbefales et disposisjonsfond på minimum 5 % av driftsinntektene, noe som tilsvarer minimum 20 mill kr for Kvæfjord kommune.

 

Dokument

Les mer

Pårørendeskole - demens

Pårørendeskole - demens

demensPårørendeskole for deg som er familiemedlem eller nær venn til en person med demenssykdom.

Kurstilbud høsten 2017

Sted: Stangnes sykehjem, Stangnesvn. 38, Harstad

Tid: kl 18.00-20.30 over 6 kvelder, med oppstart onsdag 20. september 2017.

Les mer

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.