borkenes

Rettsvesen

rettslige

De alminnelige domstolene i Norge er Høyesterett og Høyesteretts kjæremålsutvalg, lagmannsrettene og tingrettene . Disse domstolene dømmer i både sivile saker og straffesaker. Forliksrådet er det laveste ledd i rettssystemet for sivile saker og er en meglingsinstans med avgrensa domsmyndighet. I tillegg finnes enkelte domstoler med spesielt avgrenset kompetanse, som for eksempel jordskifterettene og Arbeidsretten.

For mer informasjon se:

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å megle i tvister som oppstår mellom mennesker. Dette gjelder straffesaker som er oversendt fra politiet, og sivile saker som er innmeldt av partene selv.

Les mer …

Utskrift E-post

Notarius publicus

Notarius publicus utfører såkalte notarialbekreftelser, som betyr å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse. Notarius publicus i Oslo er byfogden. For resten av landet er det tingrettene som utfører notarialbekreftelser.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.