borkenes

Erstatningsordninger

rettslige

Du kan få rettferdsvederlag fra staten i tilfeller der du lider tap som det ellers ikke fins mulighet til å få erstattet. Alle enkeltpersoner, firmaer, selskaper, organisasjoner osv. kan søke. Rettferdsvederlaget kan dekke alle typer tap av økonomisk eller ikke-økonomisk art. Du kan få voldsoffererstatning hvis du er påført skade som følge av en straffbar voldshandling.

For mer informasjon se Norge.no (Erstatningsordinger)

Det er ingen artikler i denne kategorien. Dersom underkategorier vises på denne siden kan de inneholde artikler.

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.