borkenes

Avfallshåndtering

avf2

De lett gjenkjennelige miljøstasjonene finner du rundt om i hele kommunen vår.
Ved å bringe avfall til miljøstasjonen nær deg bidrar du til at avfallet blir riktig gjenvunnet.

Hver og én av oss kaster over 1 kilo med avfall hver eneste dag! Dette er mye, og det kan ikke fortsette!

Sammen kan vi gjøre avfall om til en viktig ressurs!

Tømmekalender for Kvæfjord kommune finner du hos Hålogaland ressursselskap.

Deponiet og basiskarakterisering

EUs regelverk for karakterisering og mottak av avfall på deponier ble lagt inn i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II gjeldende fra 1. juli 2007. Alt avfall skal være basiskarakterisert før det leveres til deponi.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.