borkenes

Avfallshåndtering

Byggavfall - kildesortering/avfallsplan

Miljøverndepartementet har fastsatt en forskrift med krav om kildesortering av byggavfall og innlevering av avfallsplaner og sluttrapporter i byggesaker, denne gjelder fra og med 1. januar 2008. 

Skjemaer og veiledere til forskriften kan lastes ned fra Statens Forurensningstilsyn.
Vi har laget snarvei til skjema som gjelder Miljøsaneringsbeskrivelse for boliger og fritidsbebyggelse samt Avfallsplan/sluttrapport:

 Se også Informasjon direkte fra Statens Forurensningstilsyn om dette...

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.