borkenes

Avfallshåndtering

Deponiet og basiskarakterisering

EUs regelverk for karakterisering og mottak av avfall på deponier ble lagt inn i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II gjeldende fra 1. juli 2007. Alt avfall skal være basiskarakterisert før det leveres til deponi. Det er avfallsprodusenten som skal gjennomføre basiskarakteriseringen. Basiskarakteriseringen skal bestemme og dokumentere de viktigste egenskapene til avfallet og finne ut om avfallet kan deponeres.

Regelverket sier at alt avfall skal vurderes om det kan gjenvinnes framfor å deponeres.

Se mer om basiskarakteriseing her...

Opplysningene skal sammenfattes i skjemaet ”Deklarasjon for avfall til deponi”.

Ensartet avfall som oppstår mer eller mindre kontinuerlig fra like prosesser kan følge en prosedyre der avfallet basiskarakteriseres bare ved første leveranse. Deretter skal karakteriseringen verifiseres minst årlig.

For mer informasjon kontakt Vann avløp og renovasjon i Kvæfjord kommune.

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.