borkenes

Fastlege-vikar, 2.gangs utlysning

 

Legetjenesten i Kvæfjord består pr. i dag av 4 fastlegehjemler og turnuskandidat samt støttefunksjoner. Legesenteret er tilknyttet interkommunal legevaktsentral på kveld/natt og helg/høytider med 5-delt kommunal legevakt og 24-delt interkommunal legevakt. Kommunen har ordning med kollegial fraværsdekning. Legekontoret benytter SystemX, og er tilknyttet Norsk Helsenett. Vi har tatt i bruk elektronisk meldingsutveksling med øvrige enheter i helse - og omsorgsavdelingen.

 

 

Vi søker to fastlegevikarer, den ene i perioden 01.09.18- 03.05.19 og den andre i perioden 01.09.18- 31.03.19.

 

Stillingens hovedfunksjoner:

 

 • Vikar for fastlege med liste på maks 750 pasienter
 • Øyeblikkelig hjelp dagtid
 • Legevakt
 • Offentlig helsearbeid inntil 7,5 timer per uke

 

 

Kvalifikasjonskrav:

 

 • Autorisert lege i Norge som behersker flytende norsk både muntlig og skriftlig
 • Relevant arbeidserfaring
 • Det vil bli lagt vekt på erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner

 

 

Vi kan tilby:

 

 • Trivelig arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale.
 • Dekning av flyttegodtgjørelse etter reglement

 

 

For stillingen gjelder:

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det,

 

i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

 

Tilsetting vil skje så raskt som mulig etter at søknadsfristen er utløpt. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Helseattest av nyere dato, inkl. lungekontroll, samt politiattest i tråd med lov om helsepersonell §20 a må framlegges før tiltredelse. Vi kan dessverre ikke være behjelpelig med bolig.

 

Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

 

 

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

 

 

Nærmere opplysninger ved fungerende kommuneoverlege Sidsel Andreassen, tlf: 770 23400 eller helsefaglig rådgiver Marit Blekastad, tlf: 770 23000.

 

 

Søknadsfrist settes til 17.06.18

 

Søknad må sendes elektronisk via link på siden her

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.