borkenes

Teamleder for FACT team SørTroms

 

100 % prosjektstilling med muligheter for fast ansettelse.

FACT - team Sør-Troms er et samarbeidsprosjekt med Harstad kommune, Skånland kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør-Troms.
Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektet har i utgangspunktet en varighet på 4 år. De tre nevnte kommunene har et samlet innbyggertall på ca. 30 000 derav ca. 24000 over 18 år. Harstad kommune er vertskommune for FACT teamet, og teamleder ansettes i Harstad kommune, enhet for helse og mestring, sosialmedisinsk avdeling. Prosjektet er tilknyttet en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og prosjektleder.

Er du klar for en faglig utfordrende stilling? Vil du bidra til at mennesker med alvorlige psykiske lidelser kan nyttiggjøre seg de tjenestene vi skal gi? Vil du skal være med på å skape et helt nytt tilbud i skjæringspunktet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunens tjenestetilbud? I så fall kan dette være stillingen for deg.

FACT team står for «Flexible assertive community treatment» (fleksibelt aktivt oppsøkende behandlingsteam). Teamet har til hensikt å gi et helhetlig behandlings- og oppfølgingstilbud til voksne personer med alvorlig psykisk lidelse, personer med komplekse ROP – lidelser og alvorlige og/eller sammensatte ruslidelser. Innen målgruppen vil det bli en satsing på personer som ikke nyttiggjør seg tilbud i det ordinære hjelpeapparatet.

FACT – team Sør Troms er et samarbeidsprosjekt med Harstad kommune, Skånland kommune, Kvæfjord kommune og Senter for psykisk helse og rusbehandling Sør Troms. Teamet skal tilby tverrfaglige og sammensatte tjenester som går på tvers av de ordinære tjenestetilbudene. Prosjektet har i utgangspunktet en varighet på 4 år. De tre nevnte kommunene har et samlet innbyggertall på ca. 30 000 derav ca. 24000 over 18 år. Harstad kommune er vertskommune for FACT teamet, og teamleder ansettes i Harstad kommune, enhet for helse og mestring, sosialmedisinsk avdeling. Prosjektet er tilknyttet en prosjektorganisasjon med styringsgruppe, prosjektgruppe, referansegruppe og prosjektleder.

Prosjektstillingen er for perioden 18.06.18 - 17.06.22 med mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver

 • Teamleder vil ha en sentral funksjon i etablering og faglig ledelse av FACT teamet.
 • Stillingen er en kombinasjon av klinisk arbeid og ledelse.
 • Teamleder må arbeide ut ifra FACT – modellen
 • Teamleder må kunne samarbeide med relevante instanser innen spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten, NAV, brukerorganisasjoner og andre aktuelle aktører.
 • Teamleder må samarbeide med prosjektleder, øvrig del av prosjektorganisasjonen og avdelingsleder i sosialmedisinsk avdeling, Harstad kommune.
 • Teamleder skal koordinere teamet og gi veiledning på klinisk arbeid til de andre ansatte i teamet.

Ønskelig kompetanse

 • Relevant helse – og/eller sosialfaglig utdannelse, eventuelt annen relevant utdannelse, helst på masternivå
 • Erfaring innen helse- og omsorgstjenester, helst både innen kommune- og spesialisthelsetjeneste.
 • Leder- og veiledningskompetans
 • Kunnskap om FACT – modellen eller erfaring fra FACT team-arbeid

 Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

 • Er engasjert og har samarbeidsevner

 • Evne til å møte mennesker med sammenfattende utfordringer

 • Kunne jobbe systematisk og ta beslutninger

 • Evne til å tilegne seg ny kunnskap og videreformidle kunnskap

Språkkunnskap

 Det stilles krav om minimum norskprøve nivå B1 for minoritetsspråklige søkere. Dette kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

 Vi tilbyr

 • En sentral rolle i et spennende utviklingsarbeid
 • Tverrfaglig miljø og nettverk
 • Lønn etter gjeldende avtaleverk
 • Tariffestede pensjon- og forsikringsordninger

Kontaktperson

Frode Risdal, Enhetsleder/kommuneoverlege, mobil: 90024058, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Anne Britt Kristensen, Prosjektleder, mobil: 95916516, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Søknad sendes

Harstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via vårt elektronisksøknadssystem vil bli tatt i betraktning. Det er viktig at du tar deg tid til å besvare spørsmålene vi stiller og registrerer din CV i søknadsskjemaet. Det er ikke mulig å sende med vedlegg. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju.

Dersom du har behov for hjelp med registering av søknad, ta kontakt med vår personalservice i Harstad Kommune på tlf: 77026158/77026156/77026161

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

 

Søknadsfrist 16.04.18

 Søknaden sendes via linken her, og der det står "Søk på stilling"  https://public.harstad.kommune.no/recruitment/opening?1 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.