borkenes

Sykepleiere / vernepleiere

Vil du være med på å løse dagens og morgendagens utfordringer i Kvæfjord kommune?  Da er kanskje en av disse stillingene noe som passer akkurat for deg?  Stillingene har tjenestested Kvæfjordheimen sykehjem. Vernepleier med erfaring fra pleie vil også bli vurdert.

Vi har ledig  4 X 80-100 % stillinger

Kvæfjordheimen sykehjem består av 2 avdelinger A og B med hhv 11 og 13 pasienter.  Alle har fast turnus på en av avdelingene.

 

For stillingene gjelder følgende:

 • 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
 • Datakompetanse for bruk av profil og andre systemer

   

  Sykepleierne har ansvar for helhetlig pleie og oppfølging av sykepleier relaterte oppgaver knyttet til pasientene. I utgangspunktet tilsettes en med turnus på en avdeling men må påregne også å ha sykepleiefaglig ansvar for begge avdelinger på samme vakt. Stillingene innebærer å ta faglig ansvar i det daglige, delta i direkte pasientrettet pleie, utføre praktiske oppgaver, veilede og lære opp annet personell og studenter.  Personlig egnethet for stillingen vektlegges og utvalgte søkere vil bli innkalt til intervju.


Vi søker engasjerte og faglig sterke sykepleiere som:

 • Dyktig og tydelig, kan samarbeide og utvikle faget i samhandling med annet personell i avdelingen.  Du har god arbeidskapasitet og innsatsvilje.
 • Har tro på endringer og ser muligheter.  Du ønsker egenutvikling samt bidra til å utvikle dine medarbeidere.

 

 • Har faglige kvaliteter som gjør at du kan ta selvstendige avgjørelse i hektiske situasjoner.
 • Evner å bidra til videreutvikling av sykepleierfaget i tråd med dagens krav og behov.
 • Kan jobbe på tvers av faggrupper både internt på sykehjemmet og utad.
 • Har grunnleggende datakunnskaper som kan overføres til bruk av profil som er det elektroniske dokumentasjonssystemet som brukes.
 • Har et jevnt og godt humør som bidrar til et godt arbeidsmiljø

 

Oppgaver som også ligger til stillingene:

 • Delta i palliativt team i kommunen. Kvæfjordheimen har eget palliativt rom med spesialseng som benyttes for ivaretagelse av palliativ behandling. 
 • Overordnet ansvar for rutiner og tiltak rettet mot hygiene, samt ansvar for smitterom.  Dette pasientrommet brukes i de tilfeller det er,. eller er mistanke om MRSA.
 • Laboratorierom med diverse medisinske måleutstyr, ha overordnet ansvar for dette. Medisinrom, ha overordnet ansvar for dette i hht gjeldende rutine.


Det er avsatt tid for å kunne ivareta oppgaver under de ulike ansvarsområdene.

 

For stillingene gjelder:

 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Attest i form av TUB- og MRSA-skjema, samt tilfredsstillende politiattest ihht. Lov om helsepersonell §20a må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av enhetsleder Vera Johnsen på tlf: 770 23369 eller mobil 918 53995.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

 

Søknadsfrist settes til 28.02.18

Søknad sendes elektronisk via link her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/148008

 


 

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.