borkenes

Fagleder servicekontor og arkiv

Servicekontoret er underlagt personalsjefen og er sammen med økonomi-, personal-, IKT- og teknisk kontor, støtteenheter som bistår fagavdelingene, driftsenhetene og enhetslederne i kommunen med saksbehandling, veiledning og støtte, og utviklings- og planarbeid. Servicekontoret er kommunens publikumsmottak, postmottak og politisk sekretariat. Kontoret er lokalisert på rådhuset på Borkenes.Til stillingen ønskes en fagperson som har god forståelse og interesse for fremtidsrettet arkiv- og dokumentbehandling. Den rette kandidaten vil få mulighet til å påvirke og videreutvikle tjenestens arkiv- og dokumentforvaltning i takt med teknologisk utvikling. Kvæfjord kommune benytter ephorte som sak-/ arkivsystem 

 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for arkivfaglige utviklingsprogrammer, og fullelektronisk arkiv
 • Post- og dokumenthåndtering
 • Utvikle og kvalitetssikre rutiner og retningslinjer innen fagområdet i tråd med gjeldende lov-og regelverk
 • Veiledning, opplæring, brukerstøtte av saksbehandlere i ephorte sak/arkiv
 • Stillingen tenkes tillagt en koordinerende rolle i forhold til kommunens interne og eksterne digitale informasjonsarbeid, herunder vår hjemmeside.

 

 

Kvalifikasjoner:

 • Det kreves arkivfaglig utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Dokumentert realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Det er ønskelig med relevant arkiverfaring, gjerne fra offentlig virksomhet 
 • God kjennskap til IKT-verktøy er en forutsetning
 • Det kreves gode kommunikasjonsevner, og du må beherske norsk meget godt både skriftlig og muntlig.  
 • Det er en fordel om du har erfaring fra bruk ev ephorte eller andre sak- og arkivsystem 
 • Erfaring i fra bruk av info-verktøy og hjemmeside vil være en fordel.
 • Dokumentert serviceinnstilling

 

Personlige egenskaper:

 • Nøyaktighet, systematisk og strukturert
 • Samarbeidsorientert og initiativrik, men også selvstendig
 • Løsningsorientert

 

Vi tilbyr:

 •  Spennende utfordringer innenfor digitaliseringsområder
 •  Hektisk arbeidsmiljø med motiverte medarbeidere
 •  Fleksibel arbeidstid
 •  Tarifflønn etter kompetanse og avtale, samt attraktiv pensjonsordning
 •  Den som ansettes må være forberedt på at det kan skje endringer både i arbeidsoppgaver og innhold, og være villig til å gjennomføre opplæringstiltak som kommunen finner nødvendig.

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju, Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Attester/ vitnemål tas med på intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til personalsjef Alf-Børre Knudsen eller administrasjonssjef Merete Hessen. Begge kan nås over tlf: 77023000.

For nærmere informasjon om Kvæfjord kommune – se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til   11.03.18

Søknad sendes elektronisk via søknadsskjema her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/147111

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.