borkenes

Enhetsleder, 100% helse- og omsorgstjenesten

 

Vil du være med på å løse dagens og morgendagens utfordringer i omsorgskommunen Kvæfjord?

Da er kanskje dette stillinga for deg.

Stillingen vil være lokalisert sammen med 5 enhetsledere i helse- og omsorg, noe som gir gode muligheter for vekst og utvikling som leder. Stillingen er ledig fom. 01.02.18.

Helse og omsorgsavdelinga i Kvæfjord kommune  disponerer 225 årsverk . Kommunen har under planlegging nytt helsehus med planlagt ferdigstillelse desember 2019.  Det vil i 2018 bli gjennomført en organisasjonsutviklingsprosess i helse - og omsorgsavdelinga, og vi ønsker deg med på laget.

Enheten gir har ledig stilling for enhetsledere gir tjenester til hjemmeboende personer med ulike bistandsbehov, i hovedsak mennesker med utviklingshemming. Enheten disponerer tilsammen ca 37 årsverk som er organisert i 3 arbeidslag, med avdelingsledere. Personalgruppa består av verne- og sykepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. 

 


 For stillingen gjelder følgende:

 • Minimum 3-årig helse- og sosialfaglig utdanning
 • Lederutdanning samt erfaring fra ledelse /økonomi/ personalforvaltning.
 • Datakompetanse og interesse for systembygging
 • Kommunal praksis


 Enhetsleder har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av tjenestens oppgaver og innhold. Enhetsleder skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere og legge til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Enhetsleder er også ansvarlig for veiledning og oppfølging av personalet.

Det legges stor vekt på personlig egnethet for stillingen, og utvalgte søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi søker:

 • En engasjert og faglig sterk person.
 • Du er dyktig og tydelig som leder som kan samarbeid og utvikling, har tro på endringer og ser muligheter.
 • Du evner å bidra til videreutvikling i tråd med dagens krav og behov.
 • Du vil bl.a. få ansvar for ressursforvaltning, kompetanseplanlegging og saksbehandling innenfor eget ansvarsområde.
 • Du vil også ha budsjett- og økonomistyring,
 • personalansvar og overordnet faglig ledelse i henhold til delegeringsreglement.

Stillingen krever teamledelse der god utvikling av kommunens tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsansvar er i fokus.

 

Vi legger videre vekt på at enhetsleder:

 • Er resultatorientert og har en strukturert arbeids-stil
 • Har evne og vilje til samarbeid og er innstilt på å jobbe selvstendig og i team.
 • Legger vekt på utvikling av medarbeidere, samt bidrar til å etablere et inkluderende arbeidsmiljø    som ivaretar personalet i den daglige driften.
 • Er samfunnsorientert og har forståelse for de utfordringer kommunens helse- og omsorgstjenester står overfor
 • Har god arbeidskapasitet og innsatsvilje
 • Har et godt humør

 

For stillingene gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Attest i form av TUB- og MRSA-skjema, samt tilfredsstillende politiattest ihht. Lov om helsepersonell §20a må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.


Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari på tlf. 770 23343 eller mobil 95089863 eller helsefaglig rådgiver Marit Blekastad på tlf: 770 23336.


For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no


Søknadsfrist er satt til: 17.12.17.

Søknad må sendes elektronisk via søknadsskjema på siden her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/145174 

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.