borkenes

Sykepleiere, 3 stk à 80-100 %

Kvæfjordheimen sykehjem har 2 avdelinger med totalt 24 plasser. Stillingene er i to-delt turnus. Sykehjemmet ledes av enhetsleder, mens det er en avdelingssykepleier på hver avdeling. Hver avdeling har sine ansatte. Som sykepleier må en påregne å ha ansvar for begge avdelingene.

Som sykepleier vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Pasientene har ulike hjelpebehov slik at det gis sykepleie på flere områder. Du får muligheten til å følge pasientene tett samt ha egne primærpasienter.
Sykehjemmet har eget rom for palliativ sykepleie. Det er og tilrettelagt for å ha pasienter med behov for isolasjon ved smitte. Sykepleierne arbeider tett opp mot kreft- og demens teamet i kommunen.
For en av stillingene er det ønskelig å få tilsatt sykepleier med tilleggsutdanning eller relevant praksis for å ivareta funksjon som avdelingsleder når nåværende leder går i permisjon. Vikariatet vil vare i 1 år med mulighet for overgang til annen ledende funksjon på sykehjemmet.

Vi kan tilby:

Lønn etter gjeldende avtale
God opplæring
Stort faglig fokus
Godt arbeidsmiljø
Et sykehjem i endring med fokus på utvikling av arbeidsplassen.
En arbeidsplass med stor andel av fagutdannet pleiepersonell
Muligheter til å jobbe i ulike team, også på tvers av enhetene

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Datakunnskaper med evne til å utvikle disse

Personlige egenskaper:
Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig må du kunne være en del av et team
Du må være delaktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø
Du må vise interesse for å utvikle deg selv både personlig og faglig
Du må vise interesse for å utvikle fagmiljøet ved å komme med tanker og ideer til endring/forbedring.
Godt humør er en fordel.

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes enhetsleder Vera Johnsen på tlf:770 23369 eller mobil: 918 53995.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse, på lik linje med politiattest.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til 20.08.17.
Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140862

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.