borkenes

Kommunepsykolog 100 %

2.gangs utlysning

Kvæfjord kommune har ledig en fast nyopprettet 100 % stilling som kommunepsykolog i helse- og omsorgsavdelingen. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet og er en del av regjeringens satsning for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus samt vold og traumefeltet i kommunene. Formålet er at personer med lettere psykiske lidelser skal kunne få et behandlingstilbud uten å reise ut av hjemkommunen, og at personer som har hatt et tilbud i spesialisthelsetjenesten skal kunne få et rehabiliteringstilbud i egen kommune. Folkehelse/frisklivs - og forebyggende arbeid er også en del av stillingens oppgaver.

Stillingen vil organisatorisk være direkte underlagt helse- og omsorgssjefen, med et særlig ansvar for rus- og psykiatritjenesten. Hvis ønskelig kan stillingen vurderes delt i to 50 % stillinger.

Enheten for Rus- og psykiatritjeneste disponerer ca 19 årsverk og yter tjenester i hjemmet, ambulant og poliklinisk. Personalet er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det jobbes systematisk med fagutvikling. Psykolog vil kunne tilslutte seg fagnettverk for psykologer i nabokommunen og/eller spesialisthelsetjenesten, og det tilbys individuell veiledning. Psykolog vil også være sentral som bidragsyter i den kommunale kompetansebygginga.
 
Arbeidsoppgaver
 • Veiledning/fagstøtte til ansatte i avdelingene
 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid
 
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsutdannelse i psykologi
 • Ønskelig med godkjenning som spesialist i relevant fagområde
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne
 
Personlige egenskaper
 • Gode vurderingsevner til å sette mål og ta beslutninger
 • God evne til planlegging, organisering og koordinering
 • God evne til selvstendig arbeid og i gruppe
 • Godt humør og pågangsmot

 

Vi tilbyr

 • Deltagelse i utforming av stillingsbeskrivelse for kommunepsykolog
 • Avlønning og stillingskode vurderes i forbindelse med tilsetting
 • Gode Pensjonsordninger
 • Arbeid i team og individuelt
 • Veiledning fra psykolog i flere fagområder
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.      Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

Søknadsfrist settes til 10.09.17.

Søknad sendes elektronisk via link her  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140848

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.