borkenes

Avdelingsvernepleier 100 % omsorgsgruppe Borkenes

Vi har ledig 100 % stilling som avdelingsvernepleier i Omsorgsgruppe Borkenes. Stillingen er tilknyttet en turnusgruppe som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, og som har et stort bistandsbehov. Vi kan tilby et flott arbeidsmiljø, med mange engasjerte medarbeidere. Stillingen er tilknyttet en turnus med arbeid hver 3. helg.

Avdelingsleder skal i samarbeid med enhetsleder påse at arbeidet drives etter de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer, lover, forskrifter, kommunale vedtak/retningslinjer og rundskriv. Ved avvik på disse skal avdelingsleder sørge for at det blir rettet på og behandlet etter til enhver tid gjeldende regler. Avdelingsleder skal bistå enhetsleder i ledelse av gruppa, og være kommunens arbeidsgiver i det daglige.

Daglige oppgaver og ansvar:

 • ivareta daglig drift, å utføre rutinemessige administrasjonsoppgaver
 • ansvar for at fagansvarlige følger opp sine oppgaver
 • lede personalmøter og informere leder ved behov
 • veilede og lære opp annet personale i faglige spørsmål, og i forhold til individuelle mål og tiltak for brukerne
 • fremme samarbeid mellom ansatte og aktuelle samarbeidspartnere
 • utføre pleie- og omsorgstjenester
 • vurdere å registrere pleie- og omsorgsbehov
 • utarbeide individuelle tiltak, og skriftliggjøring av disse i tiltaksplan
 • arbeid i forbindelse med vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9.
 • data nyttes til saksbehandling og rapportering.
 • dokumentasjonsplikt.

Det søkes etter personer som kan arbeide målrettet, selvstendig og systematisk, og som har gode omstilling – og samarbeidsevner. Førerkort kl.B. Egenskaper som fleksibilitet, kreativitet, godt humør, stor arbeidskapasitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig med videreutdanning innen aktuelt arbeidsfelt, og praktisk erfaring fra både ledelse og aktuelt fagområde vektlegges.

 

Ved interne omrokkeringer, vil det kunne bli ledighet i andre stillinger som vil kunne tilbys.

Andre med 3- årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan søke.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med enhetsleder Laila Hjalte tlf. 77 02 33 67, eller avdelingssykepleier Torill Nikolaisen tlf. 77 02 35 18.

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side.

Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

 

Søknadsfrist: 23.04.17

Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/136877

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.