borkenes

Sykepleiere 2x80 %, Kvæfjordheimen sykehjem

Kvæfjordheimen sykehjem har 2 avdelinger med totalt 24 plasser. Stillingene er i to-delt turnus. Sykehjemmet ledes av enhetsleder, mens
det er en avdelingssykepleier på hver avdeling. Hver avdeling har sine ansatte. Som sykepleier må en påregne å ha ansvar for begge
avdelingene.
Som sykepleier vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Pasientene har ulike hjelpebehov slik at det gis sykepleie på flere
områder. Du får muligheten til å følge pasientene tett samt ha egne primærpasienter.
Sykehjemmet har eget rom for palliativ sykepleie. Det er og tilrettelagt for å ha pasienter med behov for isolasjon ved smitte. Sykepleierne
arbeider tett opp mot kreft- og demens teamet i kommunen. Vi benytter Profil som verktøy.
 
Vi kan tilby:
 • Lønn etter gjeldende avtale
 • God opplæring
 • Stort faglig fokus
 • Godt arbeidsmiljø
 • Et sykehjem i endring med fokus på utvikling av arbeidsplassen.
 • God sykepleierdekning
 • En arbeidsplass med stor andel av fagutdannet pleiepersonell
Kvalifikasjoner:
 • Autorisasjon som sykepleier
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Datakunnskaper med evne til å utvikle disse
Personlige egenskaper:
 • Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig må du kunne være en del av et team
 • Du må være delaktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø
 • Du må vise interesse for å utvikle deg selv både personlig og faglig
 • Du må vise interesse for å utvikle fagmiljøet ved å komme med tanker og ideer til endring/forbedring.
 • Godt humør er en fordel.
For stillingen gjelder:
 • Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting
 • vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
 • Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig
 • informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side.
 • Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

Kontaktperson for mer informasjon om stillingen er enhetsleder Vera Johnsen, tlf: 770 23369 / 91853995.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist: 23.04.17
Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/136857

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.