borkenes

Pedagogisk leder / barnehagelærer, Husby barnehage

Fra barnehageåret 2017/18 vil følgende stillinger være ledige ved barnehagene i Kvæfjord kommune :
Husby barnehage 4x100% stillinger som pedagogisk leder/barnehagelærer
 
For stillingene gjelder følgende:
 • Det stilles krav om barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.
Pedagogisk leder er en del av barnehagens lederteam, sammen med styrer. Pedagogisk leder har bla et helhetlig ansvar for planlegging og vurdering, daglig omsorg for det enkelte barn, for utvikling av så vel det sosiale som læringsmiljøet i barnegruppa og for samarbeid med barnas foresatte. Pedagogisk leder har veiledningsansvar for det øvrige personalet samt ansvar for utvikling av barnehagen som pedagogisk virksomhet og barnehagens samarbeid med andre tjenester. Den som tilsettes må ha evne og vilje til å være pådriver i forhold til flere nye oppgaver, samt bidra til å holde ved like de positive tiltakene som er i gang.
 
Kvæfjordbarnehagene, dvs alle barnehagene i kommunen, driver prosjektarbeid for å videreutvikle kvaliteten i barnehagen. Som ledd i en ledelsesutviklingsprosess har barnehagene over år satset på utvikling/styrking av rollen som pedagogisk leder.
 
Kvæfjord kommune vektlegger at våre tilsatte
 • setter brukernes behov i fokus og forplikter seg til å arbeide i tråd med fastsatt plan og lokale prioriteringer, er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet
 • evner å møte både brukere, kolleger og andre samarbeidsparter på en profesjonell måte
 • har evne og vilje til samarbeid, har et jevnt og godt humør og er innstilt på å arbeide i team
 • er endringsvillige og har evne og mot til å være med på å utvikle barnehagen videre
 • er fleksible, stabile og har personlig egnethet for stillingene
Menn oppfordres til å søke stillingene
Nærmere opplysninger om stillingen gis henholdsvis av Enhetsleder Husby barnehage Ann-Lissbeth Vinje, tlf 77023200
 

For stillingene gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere må regne med å bli kalt inn til intervju. Ved
tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til pliktig medlemskap i gunstig pensjonsordning. Det stilles krav om at politiattest og
tuberkulosekontroll av nyere dato må fremlegges før tiltredelse, i tråd med opplæringslovens §10-9.
Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrige informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-
side.
Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til: 26.03.17
Søknad må sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/135232

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.