borkenes

Lærerstilling ved Flesnes Oppvekstsenter

Allmennlærerstillinger/grunnskolelærere

Ved Flesnes oppvekstsenter er det ledig ei stilling på 70 % på barnetrinnet. Fagønsker er allmenlærerbakgrunn, gjerne med videreutdanning i fag som tilfredsstiller forskriftsfestede kvalifikasjoner for de aktuelle trinn. 

Nærmere opplysninger om stillingene kan gis av

enhetsleder/rektor Inger Holand ved Flesnes oppvekstsenter, tlf. 95047985 / 77023262

Kvæfjord kommune søker lærere som

 • setter elevenes læring og utvikling i fokus og forplikter seg til å undervise i tråd med læreplan og lokale prioriteringer, herunder de utfordringene Kunnskapsløftet fører med seg.

 • er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet, særlig i forhold til innlæring av basiskunnskaper og basisferdigheter

 • har fokus på klasseledelse og er gode på kommunikasjon

 • er tydelige rollemodeller og møter både barn og voksne på en profesjonell måte

 • har evne og vilje til samarbeid, er fleksible, har et jevnt og godt humør og er innstilt på å arbeide i team

 • er løsningsfokuserte, endringsvillige og har evne og mot til å være med på å utvikle skolen videre

 • ser verdien av tverrfaglig arbeid og kan inngå i et konstruktivt samarbeid med andre instanser

Menn oppfordres til å søke, da menn er underrepresentert i de aktuelle stillingskategorier i virksomheten, jf. forskrift om særbehandling av menn, hjemlet i lov om likestilling mellom kjønnene.

For stillingene gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Tilsetting vil ventelig skje så raskt som mulig etter at søknadsfristen er utløpt, men tilsettingsprosessen vil kunne strekke seg helt frem til skolestart, dersom det er behov for det. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

Helseattest av nyere dato, inkl. lungekontroll, samt politiattest i tråd med opplæringslovens § 10-9 må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side.

Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist er satt til: 12.03.17.

Søknad må sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/134680

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.