borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Kommunepsykolog 100 % / 2x50%

Kvæfjord kommune har ledig en fast nyopprettet 100 % stilling som kommunepsykolog i helse- og omsorgstjenesten.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet og er en del av regjeringens satsning for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse i kommunene. Formålet er at personer med lettere psykiske lidelser skal kunne få et behandlingstilbud uten å reise bort og at personer som har hatt et tilbud i spesialisthelsetjenesten skal kunne få et rehabiliteringstilbud i egen kommune. Folkehelse/frisklivs - og forebyggende arbeid er også en del av stillingens oppgaver.

 

Stillingen vil organisatorisk bli underlagt helse- og omsorgssjefen. Hvis ønskelig kan stillingen vurderes delt i to 50 % stillinger. Psykolog vil kunne tilslutte seg fagnettverk for psykologer i nabokommune evt. spesialisthelsetjeneste. Hvis ønskelig kan det gis kontorfellesskap med psykologer i Harstad.

 

Arbeidsoppgaver

 • Veiledning/fagstøtte til ansatte i avdelingene
 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid

 

 Kvalifikasjoner

 • Profesjonsutdannelse i psykologi,
 • Ønskelig med godkjenning som spesialist i relevant fagområde
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne

 

Personlige egenskaper

 • Gode vurderingsevner til å sette mål og ta beslutninger
 • God evne til planlegging, organisering og koordinering
 • God evne til selvstendig arbeid og i gruppe
 • Godt humør og pågangsmot

 

Vi tilbyr

 • Deltagelse i utforming av stillingsbeskrivelse for kommunepsykolog
 • Avlønning og stillingskode vurderes etter i forbindelse med tilsetting
 • Gode Pensjonsordninger
 • Arbeid i team og individuelt
 • Veiledning fra psykolog i aktuelt fagområde
 • Generelle opplysninger

 

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig. Det må leveres politiattest ved tiltredelse. Tiltredelse etter avtale.

 

For stillingene gjelder:

 Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere kan bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

 Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning.

 Attest i form av TUB- og MRSA-skjema, samt tilfredsstillende politiattest ihht. Lov om helsepersonell §20a må framlegges før tiltredelse.

Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

Nærmere opplysninger om stillingen kan gis av Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari på tlf. 770 23343 eller mobil 95089863 eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på tlf: 770 23342.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvaf'ord.kommune.no

 

 Søknadsfrist settes til 18.02.18

 

Søknad sendes elektronisk via link her https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/146822

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.