borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Assistent på Felleskjøkkenet, vikariat 43 %

Felleskjøkkenet er lokalisert i U-etg på Kvæfjordheimen sykehjem. Det lages mat til institusjonene, boenheter og hjemmeboende i Kvæfjord kommune. Arbeidet innebærer å gjøre klart for å lage middag, skrelle grønnsaker og potet, rense fisk, skjære til kjøtt med mer. Ellers består arbeidet i pakking av mat, vask av kopper samt utstyr og gulv. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mat.  Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med mye stå på vilje og stabilitet. Evne til både å jobbe selvstendig og samarbeide med andre er viktig.

Stillingen har fast turnus med arbeid annen hver søndag i tillegg til faste ukedager, bare dagarbeid. Stillingen kan tiltres snarest. Vikariatet er ventet å vare i ett år fra snarest.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Vera Johnsen tlf 770 23369/91853995 eller Frank Hansen, avd leder Felleskjøkkenet, tlf 770 23389. 

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Status for MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse, på lik linje med politiattest.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til 20.08.17.

Søknad sendes elektronisk via link her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140871  

Utskrift E-post

Assistent på Felleskjøkkenet, 45 %

Felleskjøkkenet er lokalisert i U-etg på Kvæfjordheimen sykehjem. Det lages mat til institusjonene, boenheter og hjemmeboende i Kvæfjord kommune. Arbeidet innebærer å gjøre klart for å lage middag, skrelle grønnsaker og potet, rense fisk, skjære til kjøtt med mer. Ellers består arbeidet i pakking av mat, vask av kopper samt utstyr og gulv. Det er ønskelig med erfaring fra arbeid med mat. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med mye stå på vilje og stabilitet. Evne til både å jobbe selvstendig og samarbeide med andre er viktig.
 
Stillingen har fast turnus med arbeid annen hver søndag i tillegg til faste ukedager, bare dagarbeid. Stillingen kan tiltres snarest.
Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til enhetsleder Vera Johnsen tlf 770 23369/91853995 eller Frank Hansen, avd leder Felleskjøkkenet, tlf 770 23389.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
 
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Status for MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse, på lik linje med politiattest.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til 20.08.17.
Søknad sendes elektronisk via link her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140870

Utskrift E-post

Sykepleiere, 3 stk à 80-100 %

Kvæfjordheimen sykehjem har 2 avdelinger med totalt 24 plasser. Stillingene er i to-delt turnus. Sykehjemmet ledes av enhetsleder, mens det er en avdelingssykepleier på hver avdeling. Hver avdeling har sine ansatte. Som sykepleier må en påregne å ha ansvar for begge avdelingene.

Som sykepleier vil du få en utfordrende og spennende arbeidshverdag. Pasientene har ulike hjelpebehov slik at det gis sykepleie på flere områder. Du får muligheten til å følge pasientene tett samt ha egne primærpasienter.
Sykehjemmet har eget rom for palliativ sykepleie. Det er og tilrettelagt for å ha pasienter med behov for isolasjon ved smitte. Sykepleierne arbeider tett opp mot kreft- og demens teamet i kommunen.
For en av stillingene er det ønskelig å få tilsatt sykepleier med tilleggsutdanning eller relevant praksis for å ivareta funksjon som avdelingsleder når nåværende leder går i permisjon. Vikariatet vil vare i 1 år med mulighet for overgang til annen ledende funksjon på sykehjemmet.

Vi kan tilby:

Lønn etter gjeldende avtale
God opplæring
Stort faglig fokus
Godt arbeidsmiljø
Et sykehjem i endring med fokus på utvikling av arbeidsplassen.
En arbeidsplass med stor andel av fagutdannet pleiepersonell
Muligheter til å jobbe i ulike team, også på tvers av enhetene

Kvalifikasjoner:
Autorisasjon som sykepleier
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
Datakunnskaper med evne til å utvikle disse

Personlige egenskaper:
Du må kunne jobbe selvstendig, samtidig må du kunne være en del av et team
Du må være delaktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø
Du må vise interesse for å utvikle deg selv både personlig og faglig
Du må vise interesse for å utvikle fagmiljøet ved å komme med tanker og ideer til endring/forbedring.
Godt humør er en fordel.

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes enhetsleder Vera Johnsen på tlf:770 23369 eller mobil: 918 53995.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse, på lik linje med politiattest.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til 20.08.17.
Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140862

Utskrift E-post

Sykepleier 100 % Husby bosenter

Husby bosenter søker etter autorisert sykepleier i 100 % stilling. Stillingen inngår i 2-delt turnus med arbeid hver 3. helg. Oppstart ønskes fra snarest.

Husby bosenter består av 12 omsorgsboliger som i hovedsak benyttes til eldre mennesker med psykisk utviklingshemming. Det er pr i dag 13,88 årsverk fordelt på sykepleiere, vernepleiere og hjelpepleiere.

For stillingen kreves

 • Autorisasjon som sykepleier
 • Gode datakunnskaper
 • Gode norskkunnskaper og muntlig fremstillingsevne
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Relevant erfaring
 • Det er ønskelig at du har kjennskap til Profil som vi benytter som pasientjournal og saksbehandlingsprogram

Personlige egenskaper

 • Være en god teamarbeider og bidra til et godt fag- og arbeidsmiljø
 • Faglig engasjement, evne til å jobbe selvstendig, være fleksibel og løsningsorientert
 • Ha gode samarbeids- og omstillingsevner
 • Det legges vekt på egenskaper som kreativitet, godt humør og personlig egnethet.

Vi kan tilby

 • Opplæring
 • Faglige utfordringer
 • Sosialt og kreativt arbeidsmiljø og trivelige medarbeidere

For nærmere informasjon om stillingen kontaktes enhetsleder Marit T. Bakkeid 770 23368 eller avdelingsleder Hanne R. Evensen, tlf.nr 770 23500.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Status i form av MRSA og Tuberkulose, samt politiattest bes innlevert før tiltredelse.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

Søknadsfrist settes til 20.08.17.

Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140851

Utskrift E-post

Enhetsleder, 100%

Vil du være med på å skape noe nytt?
Da er kanskje denne stillingen noe for deg!
 
Kvæfjord kommune har vedtatt å utvide enheten for Rus og Psykiatritjeneste, og søker etter ny enhetsleder. Stillingen vil være lokalisert sammen med 6 enhetsledere i helse- og omsorg, noe som gir gode muligheter for vekst og utvikling som leder.
Tjenesten disponerer tilsammen 20 årsverk som er fordelt på enhetsleder, 2 avdelingsledere, verne- og sykepleiere hvor flertallet også har videreutdanning, samt helsefagarbeidere. Tjenestene som tilbys er individuelle støtte- samtaler, koordinering og oppfølging til mestring av dagliglivet, ettervern m.m. Tjenesten drifter ellers 2 bofelleskap med heldøgns tilbud, lokal Møteplass og i samarbeid med Harstad kommune og Spesialisthelsetjenesten drives også «Møteplassen as» samt « Pårørende Møteplass» - begge lokalisert i Harstad. Kommunen deltar i prosjekt for videreutvikling av rus – og psykiatritjenestetilbud – FACT - sammen med Spesialisthelsetjenesten Unn og nabokommunene Harstad og Skånland. Kommunen har lyst ut stilling som kommunepsykolog, og denne vil bl.a tilknyttes Rus- og psykiatritjenesten.
 
Det er et økende behov for tjenester til denne målgruppa, og kommunen har vedtatt å etablere en større og mer robust Rus og psykiatritjeneste. Prosessen med etablering av en større tjeneste er i gang, ekstern organisasjonspsykolog bistår oss i prosessen – så nå venter vi på at du søker og bidrar til å få etablert en fremtidsrettet og godt tjenestetilbud til denne gruppa.
 
For stillingen gjelder følgende:
 • Helse- sosialfaglig bakgrunn Erfaring fra administrativ ledelse/økonomi/personalforvaltning.
 • Datakompetanse og interesse for systembygging
 • Kommunal praksis
 • Enhetsleder har ansvar for planlegging, gjennomføring, vurdering og utvikling av Rus- og Psykiatritjenestens oppgaver og innhold. Enhetsleder skal være tilgjengelig for kommunens innbyggere og legg til rette for et godt og utviklende arbeidsmiljø. Enhetsleder er også ansvarlig for veiledning og oppfølging av personalet.
 • Det legges stor vekt på personlig egnethet for stillingen, og utvalgte søkere vil bli innkalt til intervju.
 
Vi søker:
En engasjert og faglig sterk person. Du er dyktig og tydelig som leder som kan samarbeid og utvikling, har tro på endringer og ser muligheter. Du evner å bidra til videreutvikling i tråd med dagens krav og behov. Du vil bl.a. få ansvar for ressursforvaltning, kompetanseplanlegging og saksbehandling innenfor eget ansvarsområde. Du vil også ha budsjett- og økonomistyring, personalansvar og overordnet faglig ledelse i henhold til delegeringsreglement. Stillingen krever teamledelse der god utvikling av kommunens tjenester, arbeidsgiverpolitikk og samfunnsansvar er i fokus.
 
Vi legger videre vekt på at enhetsleder
 • Er resultatorientert og har en strukturert arbeids-stil
 • Har god evne og vilje til samarbeid,
 • Legger vekt på utvikling av medarbeidere, samt bidrar til å etablere et inkluderende arbeidsmiljø som ivaretar personalet i den daglige driften.
 • Er samfunnsorientert og har forståelse for de utfordringer kommunens helse- og omsorgstjenester står overfor
 • Har god arbeidskapasitet og innsatsvilje
 • Har et jevnt og godt humør

 

Kvæfjord kommune vektlegger at våre tilsatte
 • Setter innbyggernes behov i fokus
 • Forplikter seg til å arbeide i tråd med fastsatt plan og lokale prioriteringer.
 • Er faglig dyktige og arbeider strukturert og målrettet.
 • Evner å møte innbyggere, brukere, kollegaer og andre samarbeidspartnere på en profesjonell måte
 • Har evne og vilje til samarbeid og er innstilt på å jobbe sjølstendig og i team
 • Er endringsvillig og har evne og mot til å være med på å utvikle Rus – og psykiatritjenesten videre.
 • Er fleksible, stabile og er personlig egnet for stillingen.
 
For stillingen gjelder:
Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden. Politiattest må også fremlegges før tiltredelse. Dette gjelder også status i form av MRSA og Tuberkulose.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

Søknadsfrist settes til 10.09.17.
Søknad sendes elektronisk via link her:  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140849

Utskrift E-post

Kommunepsykolog 100 %

2.gangs utlysning

Kvæfjord kommune har ledig en fast nyopprettet 100 % stilling som kommunepsykolog i helse- og omsorgsavdelingen. Tiltredelse etter nærmere avtale.

Stillingen som kommunepsykolog er nyopprettet og er en del av regjeringens satsning for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus samt vold og traumefeltet i kommunene. Formålet er at personer med lettere psykiske lidelser skal kunne få et behandlingstilbud uten å reise ut av hjemkommunen, og at personer som har hatt et tilbud i spesialisthelsetjenesten skal kunne få et rehabiliteringstilbud i egen kommune. Folkehelse/frisklivs - og forebyggende arbeid er også en del av stillingens oppgaver.

Stillingen vil organisatorisk være direkte underlagt helse- og omsorgssjefen, med et særlig ansvar for rus- og psykiatritjenesten. Hvis ønskelig kan stillingen vurderes delt i to 50 % stillinger.

Enheten for Rus- og psykiatritjeneste disponerer ca 19 årsverk og yter tjenester i hjemmet, ambulant og poliklinisk. Personalet er tverrfaglig sammensatt med vernepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere. Det jobbes systematisk med fagutvikling. Psykolog vil kunne tilslutte seg fagnettverk for psykologer i nabokommunen og/eller spesialisthelsetjenesten, og det tilbys individuell veiledning. Psykolog vil også være sentral som bidragsyter i den kommunale kompetansebygginga.
 
Arbeidsoppgaver
 • Veiledning/fagstøtte til ansatte i avdelingene
 • Lavterskel behandling og oppfølging
 • Deltakelse i fagutvikling
 • Forebyggende arbeid og folkehelsearbeid
 
Kvalifikasjoner
 • Profesjonsutdannelse i psykologi
 • Ønskelig med godkjenning som spesialist i relevant fagområde
 • Gode skriftlige og muntlige fremstillingsevne
 
Personlige egenskaper
 • Gode vurderingsevner til å sette mål og ta beslutninger
 • God evne til planlegging, organisering og koordinering
 • God evne til selvstendig arbeid og i gruppe
 • Godt humør og pågangsmot

 

Vi tilbyr

 • Deltagelse i utforming av stillingsbeskrivelse for kommunepsykolog
 • Avlønning og stillingskode vurderes i forbindelse med tilsetting
 • Gode Pensjonsordninger
 • Arbeid i team og individuelt
 • Veiledning fra psykolog i flere fagområder
 • Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

 

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen. Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadsfrist tilsvarende minimum en A4-side. Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.      Status i form av MRSA og Tuberkulose bes innlevert før tiltredelse.

Interesserte kan henvende seg til Helse- og omsorgssjef Ågot Hammari , stedfortreder Marit Blekastad eller førstekonsulent Anne Marit Bygdnes på telefon 770 23000.

Søknadsfrist settes til 10.09.17.

Søknad sendes elektronisk via link her  https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/140848

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.