borkenes

arbeid

Alle ledige stillinger i  kommunen finnes på Jobbnorge.no, Nav.no og Kvæfjord kommunes hjemmeside under fanen "Ledige stillinger".
 
Der vil utfyllende stillingstekst, hvor det er ledig samt søknadsfrist være tilgjengelig.
Vi søker medarbeidere som har en ryddig og strukturert arbeidsform og god serviceinnstilling, gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, og som er effektiv og fleksibel i forhold til oppgaver og arbeidsformer. 
Tilsetting skjer etter gjeldende lov- og avtaleverk.

Nærmere opplysninger om ledige stillinger kan rettes til kontaktpersoner under hver stilling, eller til personalkontoret ved Karin Gunnesdahl på tlf. 77 02 30 00.
 

Danselærer 20%

 

Vi søker en person med bredde i sin dansefaglige utdanning; barnedans, jazzdans, klassisk, Street Dance m.m. Det er ønskelig med hovedfokus på de
moderne sjangre.

Undervisningen foregår i grupper inndelt etter alder og nivå.

Ukentlig undervisning på torsdager med fleksibel arbeidstid i forhold til øvingstid ut over den ordinære i forbindelse med produksjoner/forestillinger.
Stillingen inkluderer også ansvar for gjennomføring av forestillinger og prosjekter i samarbeid med andre lærere i kulturskolen/andre
undervisningstilbud.
 
Arbeidsgiver ønsker:
 • Formell utdanning
 • Relevant utdanning/erfaring
Personlige egenskaper:
 • Gode egenskaper til samhandling med barn og unge
 • Gode pedagogiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • God kommunikasjonsevne
 • Fleksibilitet

 

Vi kan tilby:
 • Gode arbeidsforhold
 • Gode kollegaer
 • Jobb i en kommune med fokus på kultur

Nærmere opplysninger om stillingene gis av: Leder Maja-Lisa S. Halseth, tlf: 770 23257 / 975 96274.

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere må regne med å bli kalt inn til intervju. Ved
tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.
Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til pliktig medlemskap i gunstig pensjonsordning. Det stilles krav om at politiattest av
nyere dato må fremlegges før tiltredelse, i tråd med opplæringslovens §10-9.
Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrige informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst på i alle fall en halv A4-
side.

Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

Søknadsfrist settes til: 28.05.17
Søknad må sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/138137 

Utskrift E-post

Avdelingsvernepleier 100 % omsorgsgruppe Borkenes

Vi har ledig 100 % stilling som avdelingsvernepleier i Omsorgsgruppe Borkenes. Stillingen er tilknyttet en turnusgruppe som gir tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming, og som har et stort bistandsbehov. Vi kan tilby et flott arbeidsmiljø, med mange engasjerte medarbeidere. Stillingen er tilknyttet en turnus med arbeid hver 3. helg.

Avdelingsleder skal i samarbeid med enhetsleder påse at arbeidet drives etter de til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer, lover, forskrifter, kommunale vedtak/retningslinjer og rundskriv. Ved avvik på disse skal avdelingsleder sørge for at det blir rettet på og behandlet etter til enhver tid gjeldende regler. Avdelingsleder skal bistå enhetsleder i ledelse av gruppa, og være kommunens arbeidsgiver i det daglige.

Daglige oppgaver og ansvar:

 • ivareta daglig drift, å utføre rutinemessige administrasjonsoppgaver
 • ansvar for at fagansvarlige følger opp sine oppgaver
 • lede personalmøter og informere leder ved behov
 • veilede og lære opp annet personale i faglige spørsmål, og i forhold til individuelle mål og tiltak for brukerne
 • fremme samarbeid mellom ansatte og aktuelle samarbeidspartnere
 • utføre pleie- og omsorgstjenester
 • vurdere å registrere pleie- og omsorgsbehov
 • utarbeide individuelle tiltak, og skriftliggjøring av disse i tiltaksplan
 • arbeid i forbindelse med vedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9.
 • data nyttes til saksbehandling og rapportering.
 • dokumentasjonsplikt.

Det søkes etter personer som kan arbeide målrettet, selvstendig og systematisk, og som har gode omstilling – og samarbeidsevner. Førerkort kl.B. Egenskaper som fleksibilitet, kreativitet, godt humør, stor arbeidskapasitet og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er ønskelig med videreutdanning innen aktuelt arbeidsfelt, og praktisk erfaring fra både ledelse og aktuelt fagområde vektlegges.

 

Ved interne omrokkeringer, vil det kunne bli ledighet i andre stillinger som vil kunne tilbys.

Andre med 3- årig helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning kan søke.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med enhetsleder Laila Hjalte tlf. 77 02 33 67, eller avdelingssykepleier Torill Nikolaisen tlf. 77 02 35 18.

For stillingen gjelder:

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lov, reglement og tariffavtale. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Ved tilsetting vil det, i tillegg til formelle kvalifikasjoner og relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Det er 6 måneders prøvetid. Det trekkes 2 % av brutto lønn til gunstig pensjonsordning. Vi ber om at søkere, i tillegg til CV og øvrig informasjon, presenterer seg selv gjennom en sammenhengende søknadstekst tilsvarende minimum èn A4-side.

Referanser, minimum to, bes oppgitt i søknaden.

For mer informasjon om Kvæfjord kommune - se vår hjemmeside www.kvafjord.kommune.no

 

Søknadsfrist: 23.04.17

Søknad sendes elektronisk via link her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/136877

Utskrift E-post

Ledige muligheter for sommerjobb

Sommeren 2017 nærmer seg med stormskritt og Kvæfjord Kommune søker derfor etter ferievikarer.

Vi kan få behov for sommervikarer ved våre sykehjem, sykepleietjenesten, BOAS/ Avlastning- og rehab.avd., omsorgsgruppene, natt- og miljøarbeidertjenesten og renhold/teknisk avdeling.

Vi trenger derfor:

 • Vernepleiere
 • Sykepleiere
 • Hjemmehjelper
 • Hjelpepleiere / helsefag-/omsorgsarbeidere
 • Assistenter
 • Renholdere

Søknaden må inneholde ønsket type arbeide, og prioritering på ønsket arbeidssted, i hvilket tidsrom og i hvilken stillingsstørrelse. Vi ønsker også opplysninger om førerkort og telefonnr. som vi kan nå deg på. Søkere må være fylt 18 år. Arbeid innenfor helse- og omsorgstjenesten krever også politiattest. Det imøteses med èn oppgitt referanse i søknaden.

Utenlandske søkere må kunne dokumentere Norskprøve 1 og 2, samt ha gyldig oppholds- og arbeidstillatelse.

Det vil i de fleste tilfeller være behov for en opplæringsperiode.

Kommunen kan ikke være behjelpelig med bolig.

Tilsetting og avlønning skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Ved tilsetting vil det, i tillegg til relevant erfaring, bli lagt avgjørende vekt på personlig egnethet for den aktuelle stillingen.

Søkere må lage en prioritert liste over de steder de ønsker å arbeide. Vi tar forbehold om at Kvæfjord Kommune fritt kan plassere ferievikarer etter behov dersom ønsket avdeling/ arbeidssted er opptatt.

Søknad sendes skriftlig til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. 

Søknadsfrist settes til: 26.mars 2017

Nærmere opplysninger kan rettes direkte til:

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.