borkenes

Siste nytt

«Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 – Elda»

 

Offentlig ettersyn
«Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 – Elda»

 

Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har i møte 03.10.17, i sak 37/17, vedtatt å legge ”Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 - Elda” ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

 

Privat reguleringsforslag omfatter omregulering av LNF-område til fritidsboliger og er utlagt til offentlig ettersyn i Kvæfjord kommunenes rådhus på Borkenes, f.o.m.17.11.17 – t.o.m. 08.01.18.

 

Planen annonseres i hhv ”Harstad Tidende”, ”Bladet Vesterålen”, samt kommunens hjemmeside (www.kvafjord.kommune.no).

 

Berørte parter varsles ved egen ekspedisjon.

 

Vedlegg:

 

Brev angående:
«Offentlig ettersyn – Reguleringsforslag for hytteområde, gnr 61 bnr 91 – Elda», datert 21.10.17.

A 1: Vedtak i Teknisk utvalg, sak 37/17 – dato: 03.10.17
A 2: Saksframlegg til Teknisk utvalg – sak 37/17.

B: «Varsel om Planstart» m/vedlegg, datert 18.02.16.
       

 

C 1: Planbeskrivelse m/vedlegg, datert 12.06.17
C 2: Reguleringsbestemmelser, datert 12.06.17
C 3: Plankart, datert 12.06.17 – Målestokk 1 : 1000 (A3-format)
C 4: Illustrasjon for hytteområde, gnr 61 bnr 91 (adkomster) – datert 12.06.17

 

Planforslaget er utarbeidet av Hålogaland plankontor as – Fruhallarn 7 – 9409 Harstad

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 08.01.18 til Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes, eller på e-post. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kommunens saksbehandler er: Helge Stoltenberg, tlf 770 23128 / 992 16 993.

 

Les mer

Julemesse på Boas

Julemesse på Boas

Boas red

Onsdag 15.november 2017 kl 10.00

Salg av kaffe og kaker, hjemmelagede strikkevarer og lodd!

Alle er hjertelig velkommen!

Les mer

Forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021

Forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens forslag til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt gebyrer og betalingssatser for 2018 ble framlagt for formannskapet 13.november. Budsjettforslaget blir nå gjenstand for internhøring i kommunale utvalg og råd, før formannskapet skal avgi innstilling til vedtak i møte 27.november. Formannskapets innstilling i budsjettsaken blir også kunngjort, før kommunestyret fatter vedtak om budsjett, økonomiplan og betalingssatser i møte planlagt til 14.desember.

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt betalingssatser for 2018

Les mer

Åsegarden massedeponi for mottak av hageavfall

Åsegarden massedeponi for mottak av hageavfall

Åsegarden massedeponi for mottak av hageavfall fra private har stengt for denne sesongen.

De takker sine kunder for i år  og ønsker velkommen tilbake  våren 2018

Les mer

Servicekontoret


Dokumentsenteret er kommunen sitt sentrale postmottak, dokument- og arkivtjeneste. Senteret har også ansvar for intern budtjeneste.

Post til alle kommunale enheter og virksomheter sendes til felles postadresse: virksomhetens navn, Bygdevn 26, 9475 Borkenes – Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.. Posten blir registrert her.

 

Byggesaksmapper:

Byggesaksmapper lånes ikke ut, men tid for innsyn kan bestilles på servicekontoret.

Bestillinger den ene dagen  for innsyn neste dag etter kl. 13.00. Alle henvendelser til Resepsjonen på servicekontoret.

Ansatte

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.