borkenes

Kommunale gebyrer og betalingssatser fra 1.1.2017

Formannskapet fremmer innstilling til vedtak om budsjett og økonomiplan med gebyrer og betalingssatser for 2017 i sitt neste møte 27.november, hvoretter samlet forslag legges ut til offentlig ettersyn i tråd med reglene i kommuneloven og forvaltningsloven. Kommunestyrets endelige behandling av Kvæfjord kommunes budsjett for 2017, økonomiplan for 2017-2020 og gebyrer og betalingssatser for 2017 er planlagt til 15.desember.

Gebyrer og betalingssatser 2017

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.