Verdifulle naturtyper

I Kvæfjord er det kartlagt mange områder som regnes for spesielt betydningsfulle for det biologiske mangfoldet. I kommunen finnes alle de 7 hovednaturtypene som Direktoratet for naturforvaltning lister opp i sin håndbok for kartlegging av verdifulle naturtyper: Myr, Rasmark, berg og kantkratt, Fjell, Kulturlandskap, Ferskvann/våtmark, Skog og Havstrand/kyst.

Kvæfjord kommune disponerer en egen spesiallaget database hvor alle kjente opplysninger om hvert enkelt område er lagt inn. Denne databasen over verdifulle naturområder omfatter 36 lokaliteter pr. 1. mai 2006. 28 av lokalitetene har blitt kartlagt og for første gang avgrenset gjennom et eget prosjekt som ble gjennomført i 2002-2003. Tre områder, lokalitet 1, Gapøya lokalitet 2, Gullesfjordbotn og lokalitet 26, Gapøyholman, er vernet som naturreservat.

På disse sidene har vi lagt ut informasjon om hver enkelt av de 36 lokalitetene. Det er generell beskrivelse, funn av karakteristiske og eventuelle rødlistede arter, beskrivelse av eventuelle trusler mot områdets naturverdier, foto fra lokaliteten der det finnes, kartavgrensing mm.

Verdifulle naturtyper i Kvæfjord kommune


I Kvæfjord er det kartlagt mange områder som regnes for spesielt betydningsfulle for det biologiske mangfoldet. I kommunen finnes alle de 7 hovednaturtypene som Direktoratet for naturforvaltning lister opp i sin håndbok for kartlegging av verdifulle naturtyper: Myr, Rasmark, berg og kantkratt, Fjell, Kulturlandskap, Ferskvann/våtmark, Skog og Havstrand/kyst.

Kvæfjord kommune disponerer en egen spesiallaget database hvor alle kjente opplysninger om hvert enkelt område er lagt inn. Denne databasen over verdifulle naturområder omfatter 36 lokaliteter pr. 1. mai 2006. 28 av lokalitetene har blitt kartlagt og for første gang avgrenset gjennom et eget prosjekt som ble gjennomført i 2002-2003. Tre områder, lokalitet 1, Gapøya lokalitet 2, Gullesfjordbotn og lokalitet 26, Gapøyholman, er vernet som naturreservat.

På disse sidene har vi lagt ut informasjon om hver enkelt av de 36 lokalitetene. Det er generell beskrivelse, funn av karakteristiske og eventuelle rødlistede arter, beskrivelse av eventuelle trusler mot områdets naturverdier, foto fra lokaliteten der det finnes, kartavgrensing mm.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.