Fra 2017 slipper du å søke om frikort for helsetjenester

Frikort tak 2Frikort for egenandelstak 2 er automatisert fra 1. januar 2017. Fra denne datoen slipper du å søke om frikort for helsetjenester. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1 990 kroner er nådd.

 

Det finnes to frikortordninger i Norge, en for egenandelstak 1 og en for egenandelstak 2. De gjelder for ulike tjenester. Har du fått frikort i den ene ordningen, kan du ikke benytte det i den andre ordningen. Ordningen med frikort egenandelstak 1 er allerede automatisert, og fra nyttår ble også ordningen for frikort egenandelstak 2 automatisert.

 

I frikort egenandelstak 2 inngår egenandeler for:

undersøkelse og behandling hos fysioterapeut med driftstilskudd eller fastlønnet fysioterapeut i kommunen

enkelte former for tannbehandling

opphold ved rehabiliteringsinstitusjoner som har driftsavtale med regionalt helseforetak

behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus - Rikshospitalet

Dette er nytt fra 1. januar 2017:

Du får frikort egenandelstak 2 uten å søke om det. Det kommer automatisk i posten innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Egenandelstaket for frikort egenandelstak 2 for 2017 er 1990 kr.

Har du betalt for mye, blir beløpet du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet fra 12 til 16 år.

Alle pasienter må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut - unntatt barn under 16 år og personer med yrkesskade. Dette ble vedtatt av Stortinget ved behandlingen av statsbudsjettet for 2017.

Du kan selv følge med på sine registrerte egenandeler ved å logge inn helsenorge.no.

Frikort egenandelstak 1 – nytt egenandelstak for 2017: 2 205 kroner

I frikort egenandelstak 1 inngår egenandeler fra lege, psykolog, poliklinikk (sykehus), røntgeninstitutt, pasientreiser og medisiner og utstyr på blå resept.

Dette frikortet får du automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over ​2​ 205 kroner i egenandeler i 2017.

Mer informasjon på finnes på helsenorge.no/frikort

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.