borkenes

Siste nytt

Søknad om statlige spillemidler - 2018

Søknad om statlige spillemidler - 2018

Borkenes kunstgressrehabilitering 24 07 2013Lag og foreninger i Kvæfjord med planer om nybygg/rehabilitering av blant annet idrettsanlegg og kulturbygg, kan søke om statlige spillemidler for 2018. Prosjektene må følge bestemmelser gitt i Kulturdepartementets  "Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2017". Det skal søke elektronisk på www.anleggsregisteret.no og ytterligere veiledning finnes også her. Søknadsfrist er for idrettsanlegg/nærmiljøanlegg er satt til 15.november 2017.

 

Les mer

Næringslivs - miljø- og  kulturpriser 2017

Næringslivs - miljø- og kulturpriser 2017

logo 

 

 

 

 

NÆRINGSLIVSPRIS 2017

Kvæfjord kommune kan årlig utdele næringslivspris. Prisen skal være en inspirasjonskilde til etablering eller videreutvikling av næringsvirksomhet i Kvæfjord kommune, og den kan tildeles personer eller firma med virksomhet innen kommunen. Prisen består av et kunstverk med plakett.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Formannskapet treffer avgjørelse om hvem som tildeles næringslivsprisen. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 8. november 2017 til: Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

 

KULTURPRIS 2017 -  MILJØPRIS 2017

Kvæfjord kommune kan årlig utdele en kulturpris og en miljøpris.

  • Kulturprisen utgjør kr.8.000. Prisen skal være en inspirasjonskilde til kunstnerisk og kulturell aktivitet i Kvæfjord kommune, og skal gi uttrykk for kommunens anerkjennelse av og honnør til prisvinneren.
  • Miljøprisen utgjør kr. 4.000. Prisen skal være en inspirasjonskilde til miljøskapende løsninger ved utforming av bygninger og anlegg. Det blir lagt vekt på lokal tilpasning, stedlig byggeskikk for bygninger og tun, samt bygnings- og landskapsvern, herunder hager, parker og miljøvern.

Begge prisene kan tildeles enkeltpersoner, foreninger eller institusjoner innen Kvæfjord kommune. Levekårsutvalget treffer avgjørelse om hvem som tildeles prisene. Begrunnede forslag på kandidater sendes skriftlig innen 8. november 2017 til: Kvæfjord kommune, Administrasjonssjefen, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.                                                                                                             

 

Les mer

Åpent møte om helsehus i Kvæfjord

Åpent møte om helsehus i Kvæfjord

Velkommen til informasjonsmøte på Kvæfjord rådhus torsdag 19.10.17 kl 18.00.

Kvæfjord kommunestyre fattet enstemmig vedtak i sak 33/17 om å arbeide videre med forprosjekt og endelig realiseringsbehandling våren 2018.

Helsehuset er planlagt å inneholde korttids- og rehabiliteringsavdelingen med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.

I møtet vil bakgrunnen for bygging av helsehus bli presentert, sammen med foreløpige tegninger og planer for helsehuset.

Helsehuset

Les mer

Verdensuka 2017

Verdensuka 2017

 verdensdagen

Kvæfjord 9 -13. oktober 2017 - Program:

9. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Kafé: gled deg over mat og drikke sammen med andre

Kvæfjord Frivilligsentral

9. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Male- og skriveverksted: Gled deg over farger og ord

Kvæfjord Frivilligsentral

10. oktober

formiddag

Sykehjemmet

 

Barnehagen besøker sykehjemmet og gleder de eldre med sang

9. oktober

Kl. 19-

Fram

 

 

Foredrag ”Noe å glede seg over” Britt Martinussen fra Olaåsen Gård.

Underholdning, enkel bevertning og åresalg

Mental Helse Kvæfjord

9. Oktober

Kl 19

Fram

 

Bikuben har informasjonsstand

Bikuben RBS

10. oktober Kl. 1430-21

Kvæfjord Frivilligsentral

Fellesmiddag: Gled deg over det gode måltidet

 

Rus og Psykiatritjenesten Kvæfjord Kommune

11. oktober

Kl. 11-14

Oppmøte ved ferista i Trastadmarka

 

 

Gled deg over å vandre i naturen. Tur langs kulturstien fra Trastad til Borkenes

Buss fra Møteplassen kl. 1045

Frisklivsentralen Kvæfjord

11. oktober Kl. 13-14

Rågammen i Borkenesmarka

 

Gled deg over varmende mat og drikke. Servering av suppe og bålkaffe

Frisklivsentralen Kvæfjord

12. oktober

BOAS

 

Barnehagen besøker BOAS og gleder de eldre med sang

12. oktober Kl. 11-1130

Foajeen Rådhuset Kvæfjord

 

 

Gled deg over å bevege kroppen. Bevegelser for kropp og sinn ledet av psykomotorisk fysioterapaut.

Fysioterapitjenesten Kvæfjord

           

12. oktober

3 og 4 skoletime

Rå Videregående

 

 

Idrettslinja på Rå videregående har hinderløype sammen med 5 og 6 åringene

Idrettslinja Rå Vgs

12. oktober

Kl. 1500

Oppmøte v/ Kveøy Grendehus

 

Fellestur til Kveøyvarden: Gled deg over å nå en topp

Kvæfjord Frivilligsentral/ Frisklivsentralen

12. oktober

Kl. 15

Borkenes skole

 

 

Tur til Surnåsen langs Kjærlighetsstien.

Kan møte ved skytterbanen eller bommen om du ikke vil gå så langt.

Kvæfjord Frivilligsentral/ Frisklivsentralen

12. oktober

Kl. 17-20

Bikuben RBS

Bygdeveien 18

 

 

 

Åpen dag på Bikuben

Alle er velkomne innom oss på Bikuben for en prat.

Enkel servering og god atmosfære

Bikuben RBS

13. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Gled deg over mat og drikke sammen med andre. Kafé: Åpen dag på Møteplassen

Rus og Psykiatritjenesten Kvæfjord kommune

17. oktober

Kl.19 - 21

Bikuben Kvæfjord

 

 

 

Pårørendetreff

Vi er her for deg

Ta deg tid til en samtale og en kopp kaffe.

Lurer du på noe, ta kontakt tlf. 90898788

LPP Harstad og omegn

Les mer

Omsorgsgruppe Berg

Omsorgsgruppe Berg gir hjemmebaserte tjenester til 23 mennesker med utviklingshemming og ulike tilleggslidelser. Våre tjenestemottakere har ei aldersspredning fra 40 år og opp til over 70  år.

Omsorgsgruppas hovedmålsetting:

- å bidra til at den enkelte vi bistår skal få mulighet til å leve og bo selvstendig i egne hjem

- og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.

Omsorgsgruppe Bergs drift baseres på enkeltvedtak etter Sosialtjenesteloven kap 4 og kap 4A, samt Lov om helsetjenester i kommunene.

Drifta er organisert i tre arbeidsplaner, og i 2010 er vi tilsammen 32,06 årsverk fordelt på tilsammen 52 fast ansatte.

Kontaktpersoner:

Enhetsleder Randi Ness Pedersen, tlf 77023366, adresse: Kvæfjord kommune, Kveldrovn 2, 9475 Borkenes, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Avdelingsleder og stedfortreder Veronika Andersen, tlf 91662963, personalenhet Idrettsvn, tlf 77023463/77023464, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Avdelingsleder Bente Storhaug, tlf 99447605, personalenhet Kopperveien tlf 77023470, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den., Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Personalenhet Idrettsveien 8, tlf 77023468, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.