borkenes

Siste nytt

Åpningstider i jul- og nyttårshelga 2017

Åpningstider i jul- og nyttårshelga 2017

juletre  Åpningstid for Kommunale kontorer i Kvæfjord kommune jul/nyttår 2017:

27. 28 og 29. desember: kl. 10:00 – 14:00

Åpningstiden omfatter alle kontorer på Rådhuset og Servicebygget, Legesenteret og Kveldro.

Øyeblikkelig hjelp legevakt, tlf: 770 93 600.

Teknisk vakt for kommunen/ Kvæfjord Eiendom sine bygg, tlf: 970 77 885

 Kommunale kontorer, rådhuset og servicebygg, vil være stengt fredag 15. desember fra kl: 12:00 pga. internt arrangement.

 

Åpningstid for miljøstasjonen:

- Vanlig åpningstid frem mot jul.

- I romjula er mandag 25. stengt.

Onsdag 27. kl. 09:00- 14:30

Torsdag 28. kl. 09:00- 14:30

Les mer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 med forslag til kommunalt betalingsregulativ for 2018 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn i tråd med reglene i kommuneloven §§ 44 og 45.

I samsvar med forvaltningsloven § 37 kunngjøres også at formannskapet har foreslått endringer i de kommunale gebyrer og betalingssatser. Ved avvik mellom betalingssatser i administrasjonssjefens forslag og betalingssatser etter formannskapets behandling, er sistnevnte gjeldende.

Formannskapets innstilling med budsjettdokumentene finner du på biblioteket og i rådhushallen. Papirutgave av dokumentene kan bestilles fra kommunens servicekontor på telefon 77023000.

Kommunestyret behandler budsjett, økonomiplan og betalingsregulativ i møte den 14.desember. Synspunkter som ønskes forelagt kommunestyret kan sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til: Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt betalingssatser for 2018

Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan og betalingssatser

Vedlegg: obligatoriske oversikter. Forslag til gebyrer og betalingssatser for 2018

Les mer

«Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 – Elda»

 

Offentlig ettersyn
«Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 – Elda»

 

Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har i møte 03.10.17, i sak 37/17, vedtatt å legge ”Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 - Elda” ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

 

Privat reguleringsforslag omfatter omregulering av LNF-område til fritidsboliger og er utlagt til offentlig ettersyn i Kvæfjord kommunenes rådhus på Borkenes, f.o.m.17.11.17 – t.o.m. 08.01.18.

 

Planen annonseres i hhv ”Harstad Tidende”, ”Bladet Vesterålen”, samt kommunens hjemmeside (www.kvafjord.kommune.no).

 

Berørte parter varsles ved egen ekspedisjon.

 

Vedlegg:

 

Brev angående:
«Offentlig ettersyn – Reguleringsforslag for hytteområde, gnr 61 bnr 91 – Elda», datert 21.10.17.

A 1: Vedtak i Teknisk utvalg, sak 37/17 – dato: 03.10.17
A 2: Saksframlegg til Teknisk utvalg – sak 37/17.

B: «Varsel om Planstart» m/vedlegg, datert 18.02.16.
       

 

C 1: Planbeskrivelse m/vedlegg, datert 12.06.17
C 2: Reguleringsbestemmelser, datert 12.06.17
C 3: Plankart, datert 12.06.17 – Målestokk 1 : 1000 (A3-format)
C 4: Illustrasjon for hytteområde, gnr 61 bnr 91 (adkomster) – datert 12.06.17

 

Planforslaget er utarbeidet av Hålogaland plankontor as – Fruhallarn 7 – 9409 Harstad

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 08.01.18 til Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes, eller på e-post. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kommunens saksbehandler er: Helge Stoltenberg, tlf 770 23128 / 992 16 993.

 

Les mer

Kvæfjordheimen

Kvæfjordheimen er et sykehjem som ligger sentralt plassert på Borkenes. Sykehjemmet gir et heldøgnstilbud til 27 eldre mennesker i tillegg til 2 korttidsplasser. I underetasjen på Kvæfjordheimen er det en arbeidsstue som er åpent mandag, onsdag og fredag. Her benytter flere enheter seg av tilbudet.

Institusjonen eies og drives av Kvæfjord kommune, med grunnlag i lov om helsetjenesten i kommunene. Driften har i 2013 ca 23,15 årsverk fordelt på over 30 ansatte.

Pasienttelefon 77023386, telefon til avdelingen 77023385.

Målsettinga for enheten er at "hver enkelt pasient skal ha best mulig livskvalitet ut fra sine egne behov og ressurser."

Enhetsleder Vera Johnsen, tlf 77023369 evt 91853995, vera.johnsenDenne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Felleskjøkkenet ligger i underetasjen til Kvæfjordheimen. Kjøkkenet ordner daglig middag for ca 70 personer i kommunen, og de tar imot bestilling av kaker, snitter og brød. Driften har 2,6 årsverk fordelt på 4 personer.

Telefon til Felleskjøkkenet - 77023389

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.