Helse- og omsorgsjefens kontor

Kontoret har ansvar for:

  • Koordinering og ledelse
  • Avlastningstiltak
  • Boliger for eldre og funksjonshemmede
  • Egenbetaling hjemmehjelp, institusjon mv
  • Fagutvikling innen helse- og sosialtjenesten
  • Fremme folkehelse
  • Kort- og langtidsopphold
  • Omsorgslønn
  • Støttekontakt
  • Politiske utvalg; Levekårsutvalget og Råd for eldre og funksjonshemmmede, saksbehandling til politisk behandling

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.