Helse- og omsorgsjefens kontor

Kontoret har ansvar for:

 • Koordinering og ledelse
 • Avlastningstiltak
 • Boliger for eldre og funksjonshemmede
 • Egenbetaling hjemmehjelp, institusjon mv
 • Fagutvikling innen helse- og sosialtjenesten
 • Fremme folkehelse
 • Kort- og langtidsopphold
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt
 • Politiske utvalg; Levekårsutvalget og Råd for eldre og funksjonshemmmede, saksbehandling til politisk behandling

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

 • Legesenteret tlf. 770 23400
 • Legesenteret etter kontortid 770 93600
 • Servicekontoret tlf. 770 23000
 • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
 • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.