borkenes

Miljøstasjonen og fremkommelighet

32661961742 9929ecb6b3 o

Vi opplever at det til tider kan bli kø i forbindelse med åpningstidene på miljøstasjonen vår i Kvæfjord. Vi er imidlertid bekymret for at køene, som kommer fra begge retninger, kan være til hinder for annen trafikk, som ambulanse og liknende.

Vi oppfordrer derfor at våre kunder kun kjører opp Bergsveien forbi Trastad produkter, når de kommer til oss. (se kart) På den måten er det enklere for annen trafikk å passere.

Når kundene våre forlater miljøstasjonen er de velkomne til å enten kjøre tilbake ned bakken eller fortsette videre langs Bergsveien.

Takk for hjelpen!

Vi minner om at hver enkelt kunde kan levere inntil 2 kubikk avfall per åpningsdag på miljøstasjonen i Kvæfjord.

32661962022 a9500ea507 o

Åpningstidene er som følger: 
Mandag: 13.00 - 18.00
Onsdag: 09.00 - 14.30
Torsdag: 13.00 - 18.00

Kvæfjord miljøstasjon m pil

Utskrift E-post

Kveøya

Det ble mot slutten av fjoråret fremmet flere navnesaker i Kvæfjord kommune, både stedsnavn og veinavn, også med oppslag på kommunens hjemmeside. Det foreligger nå anbefaling fra Språkrådet ved Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge om å følge kommunens forslag om at Kvæøya heretter skal hete Kveøya. Forslaget går nå videre til Kartverket for endelig behandling.

Utskrift E-post

Forslag til kommunal forskrift

Innspillskjema

lovdataKvæfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift er utarbeidet med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2a.

Les mer …

Utskrift E-post

Eiendomsskatt 2017

Kvæfjord kommunestyre vedtok i sin sak 70/16, med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2017.

Skatteseddel for hver enkelt eiendom er sendt ut i dag. Informasjon om skattegrunnlag, skattebeløp og klageadgang framgår på skatteseddelen.

Papirformat av takstprotokoll for 2017 er lagt ut på rådhuset og på biblioteket.

Elektronisk format (pdf) av takstprotokoll

For informasjon, kontakt sentralbordet, tlf. 77 02 30 00.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.