borkenes

Demensskolen

demens smallEt tilbud til deg som er over 65 år og nylig har fått diagnosen Alzheimer eller vaskulær demens.

Demensskolen er spesielt tilpasset personer med nyoppdaget demens. Målet er å gi kursdeltakerne kunnskaper for å mestre sin nye livssituasjon.

Demensskolen i Harstad/Kvæfjord er med i forskningsprosjekt til SESAM, Universitetssykehuset i Stavanger.

Deltakere på Demensskolen blir med i forskningen, noe som innebærer at det vil bli en samtale med spørsmål før og etter Demensskolen.

Demensskolen varer i 12 uker, med to timer hver gang. Undervisningen gjennomføres i grupper på 4-7 personer.

Sted: Universitetet i Harstad

Tid: Tirsdager kl 10-12

Planlagt oppstart: Februar 2018

Kursavgift: kr 350,- (til kursmateriell)

Transport: Vi kan være behjelpelig dersom du ikke finner annen løsning.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller ønsker å melde deg på:

Irene Hagen, tlf 40465926, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Marit Kristiansen, tlf 98058391, e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Utskrift E-post

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Kvæfjord kommunestyre skal i 2018 behandle ny kommunal trafikksikkerhetsplan. Det er et arbeidsmål å forenkle planen, med klarere prioritet til tiltak av trafikksikkerhetsmessig betydning og som kan gjennomføres innen rimelig tid. Plandokumentet skal ta utgangspunkt i økt trygghet i trafikken for alle i Kvæfjord, med særlige hensyn til de myke trafikantenes situasjon.

Dokumenter som inngår i gjeldende trafikksikkerhetsplan 2013-2018

Kommunen legger opp til en forenklet planprosess. Berørte statlige myndigheter vil bli tilskrevet om planarbeidet. Teknisk utvalg vil i egenskap av planutvalg fremme planforslag til kommunestyrets behandling, blant annet ut fra gjennomgang av innkomne forslag. Innspill som ønskes vurdert eller særskilte forhold som bør ivaretas i arbeidet med ny kommunal trafikksikkerhetsplan, bes meldt til kommunen innen 1.mars 2018 til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til: Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Merk gjerne slike innspill: "trafikksikkerhetsplan".

Utskrift E-post

Kommunal forskrift – retningslinjer for graving

Kvæfjord kommunestyre har 12.10.2017 vedtatt forskrifter om retningslinjer for graving i kommunale veier, park-/grøntanlegg og friområder. Forslaget til graveforskrift er tidligere forhåndskunngjort på kommunens hjemmeside og i lokalavisene Harstad Tidende og Vesterålen den 19.10.2016. Et hovedformål med retningslinjene er å bedre hensynene til framkommelighet, sikkerhet og beboere. De vedtatte forskrifter om retningslinjer for graving kunngjøres med dette i tråd med forvaltningsloven § 38 som gjeldende fra 1.1.2018.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.