borkenes

Helsehus i Kvæfjord

 

Torsdag 19. oktober ble det arrangert et åpent møte med informasjon om planene for nytt helsehus i Kvæfjord.

Helsehuspresentasjon ved Marit Blekastad

De frammøtte fikk en gjennomgang av bakgrunn for helsehus og fikk se foreløpige planskisser av huset, og hvordan helsehuset er tenkt bygget sammen med Husby og Kvæfjordheimen sykehjem.

Helsehusplantegning

Arbeidet med helsehus er forankret i politiske beslutninger, sist i kommunestyremøtet 21.06.2017 der blant annet  følgende ble enstemmig vedtatt:

  • Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal arbeides videre med prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.
  • Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt kostnadsramme fra 90 til om lag 120 mill. kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad og helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
  • Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når der foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.

 

 

 

Utskrift E-post

Åpent møte om helsehus i Kvæfjord

Velkommen til informasjonsmøte på Kvæfjord rådhus torsdag 19.10.17 kl 18.00.

Kvæfjord kommunestyre fattet enstemmig vedtak i sak 33/17 om å arbeide videre med forprosjekt og endelig realiseringsbehandling våren 2018.

Helsehuset er planlagt å inneholde korttids- og rehabiliteringsavdelingen med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.

I møtet vil bakgrunnen for bygging av helsehus bli presentert, sammen med foreløpige tegninger og planer for helsehuset.

Helsehuset

Utskrift E-post

Verdensuka 2017

 verdensdagen

Kvæfjord 9 -13. oktober 2017 - Program:

9. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Kafé: gled deg over mat og drikke sammen med andre

Kvæfjord Frivilligsentral

9. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Male- og skriveverksted: Gled deg over farger og ord

Kvæfjord Frivilligsentral

10. oktober

formiddag

Sykehjemmet

 

Barnehagen besøker sykehjemmet og gleder de eldre med sang

9. oktober

Kl. 19-

Fram

 

 

Foredrag ”Noe å glede seg over” Britt Martinussen fra Olaåsen Gård.

Underholdning, enkel bevertning og åresalg

Mental Helse Kvæfjord

9. Oktober

Kl 19

Fram

 

Bikuben har informasjonsstand

Bikuben RBS

10. oktober Kl. 1430-21

Kvæfjord Frivilligsentral

Fellesmiddag: Gled deg over det gode måltidet

 

Rus og Psykiatritjenesten Kvæfjord Kommune

11. oktober

Kl. 11-14

Oppmøte ved ferista i Trastadmarka

 

 

Gled deg over å vandre i naturen. Tur langs kulturstien fra Trastad til Borkenes

Buss fra Møteplassen kl. 1045

Frisklivsentralen Kvæfjord

11. oktober Kl. 13-14

Rågammen i Borkenesmarka

 

Gled deg over varmende mat og drikke. Servering av suppe og bålkaffe

Frisklivsentralen Kvæfjord

12. oktober

BOAS

 

Barnehagen besøker BOAS og gleder de eldre med sang

12. oktober Kl. 11-1130

Foajeen Rådhuset Kvæfjord

 

 

Gled deg over å bevege kroppen. Bevegelser for kropp og sinn ledet av psykomotorisk fysioterapaut.

Fysioterapitjenesten Kvæfjord

           

12. oktober

3 og 4 skoletime

Rå Videregående

 

 

Idrettslinja på Rå videregående har hinderløype sammen med 5 og 6 åringene

Idrettslinja Rå Vgs

12. oktober

Kl. 1500

Oppmøte v/ Kveøy Grendehus

 

Fellestur til Kveøyvarden: Gled deg over å nå en topp

Kvæfjord Frivilligsentral/ Frisklivsentralen

12. oktober

Kl. 15

Borkenes skole

 

 

Tur til Surnåsen langs Kjærlighetsstien.

Kan møte ved skytterbanen eller bommen om du ikke vil gå så langt.

Kvæfjord Frivilligsentral/ Frisklivsentralen

12. oktober

Kl. 17-20

Bikuben RBS

Bygdeveien 18

 

 

 

Åpen dag på Bikuben

Alle er velkomne innom oss på Bikuben for en prat.

Enkel servering og god atmosfære

Bikuben RBS

13. oktober

Kl. 10-14

Kvæfjord Frivilligsentral

 

Gled deg over mat og drikke sammen med andre. Kafé: Åpen dag på Møteplassen

Rus og Psykiatritjenesten Kvæfjord kommune

17. oktober

Kl.19 - 21

Bikuben Kvæfjord

 

 

 

Pårørendetreff

Vi er her for deg

Ta deg tid til en samtale og en kopp kaffe.

Lurer du på noe, ta kontakt tlf. 90898788

LPP Harstad og omegn

Utskrift E-post

Influensavaksine høsten 2017

Influensavaksine høsten 2017.

Helsestasjonen                Fredag 6. okt.(09.00 – 14.00)

Helsestasjonen                Mandag 9. okt.(09.00 – 13.00)

Boas                                Mandag 16. okt. kl. 11.00

Pensjonisten                    Onsdag 25.okt.(10.00 – 13.00)

Flesnes skole                   Tirsdag 17.okt.kl.09.30

 

Pris:      

Influensavaksine kr. 150,-

Pneumokokkvaksine kr. 300,-

(Vaksine mot lungebetennelse)

Ikke timebestilling. Bare møt opp.

Kommunelege1/ led.helsesøster

Utskrift E-post

Åpningstider Åsegarden massedeponi

Åsegarden massedeponi for mottak av hageavfall har fra mandag 9/10 åpningstider fra kl. 10.00 – 18.00 og  fram til og med mandag 6/11 som er siste dag det er åpent i 2017.

 

Terje Indregaard

Oppsynsmann Harstad Kommune

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.