borkenes

Friluftsskole for ungdom 10-13 år, sommeren 2018

 

Kvæfjord kommune og Kvæfjord frivilligsentral

i samarbeid

Midtre Hålogaland friluftsråd

Inviterer deg til deltakelse på

i sommerferien

5.-7.juli

Et tilbud for deg i alderen 10 – 13 år (elever i 5.- 7. klasse)

Ingen deltakeravgift.

Om Friluftsskolen

Friluftsskolen er et konsept utviklet i et samarbeid mellom Friluftsrådenes Landsforbund og Den Norske Turistforening og arrangeres over hele landet i samarbeid mellom kommuner, lag og forening og friluftsråd. Friluftsskolen er et ferietilbud for barn og ungdom i alderen 10-13 år, hvor deltakerne får en introduksjon til ulike friluftsaktiviteter, med sikte på å legge grunnlag for friluftsliv som livslang fritidsaktivitet. Friluftsskolen arrangeres på dagtid over tre til fem dager og er et gratis tilbud.

Ledere

Årets ledere er Kristoffer Hundal og Emilie Brynjulfsen. Kristoffer er utdannet barnehagelærer og naturguide fra UiT, mens Emilie er utdannet lærer og arbeider for tiden ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Begge er glade i friluftsliv og har erfaring med å ha med barn og unge på tur.  

Sted

Bygdetunet ved Råsjøen, Borkenes.

Program

Torsdag: Bli kjent-aktivitet og orientering

Fredag: Tur/ekspedisjon i nærområdet

Lørdag: Aktivitet i fjæra og festmåltid

Påmelding og pris

Friluftsskolen er helt gratis, men vi har plassbegrensning på 15 deltakere. Påmeldingen gjøres ved å sende epost til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Praktisk informasjon

Oppmøtetidspunkt er klokken 09.00 og dagene avsluttes klokken 15.00. Arrangør stiller med mat og utstyr for aktivitet. Deltakere må selv stille med varme klær, sekk og drikkeflaske. Nærmere informasjon sendes ut til alle deltakere en uke i forkant av arrangementet.

https://lh4.googleusercontent.com/2_kcFuW7yRcc0VgP3NpI0RIqFVC1TRX5u3mZsHPSkwI0PzhNEudVjzOmdR6TjYMoHA5wYesncsXBMUfGJu7ZTIl4Fc9Ljdf9T7KTa7pM3bd26N_zgw-kIAYx9pNLmUw7sZlG4-0F

 

 

 

NB!  Påmelding til Friluftsskolen innen 10.juni  

Hvis påmelding sendes på e-post må samtlige opplysninger i påmeldings/samtykkeskjema (side 3) være utfylt.        

Vi har 15 plasser.  Får vi flere påmeldinger lager vi venteliste og alle får tilbakemelding om de har fått plass eller står på venteliste. De som får delta vil bli nærmere kontaktet og får mer informasjon om program, pakkelista, oppmøtested, osv. 

 

 

 

 

 Med vennlig hilsen

 

Kristoffer, Emilie, Kvæfjord kommune og Midtre Hålogaland friluftsråd

                   daglig leder

 

 

 

 

Påmelding/Samtykkeskjema for deltakelse på Friluftskole 2018

 

 

 

Navn deltaker:…………………………………………….................................................................................................

 

               

 

Fødselsdato:  ………………………   skole/klasse: …………    Mobilnr: ………………………..………..…….

 

Morsmål: ………………………….…

 

 

Navn foresatte: ....................................................................................................................................... 

 

 

Adresse: …………………………………………………………………….………      Mobilnr: ………………………………….……..

 

 

E-post: ……………………………………............................................       Hjemme tlf:……………………..……..………

 

 

Språk:………………….………..……….

 

 

Utstyrsbehov:

 

Jeg trenger å låne: ………………………………………………………………………………………………………………………….……

 

 

Tillatelse til bil/busskyss under friluftsskolen:   JA                NEI 

 

 

Mobiltelefon tillates ikke medtatt av deltakerne.

 

 

Fotografering: Vi tillater fotografering og at foto kan benyttes i publikasjoner om turen (eks i lokalavis/ Midtre Hålogaland friluftsråd nettside/ kommunes nettside (lavoppløselig)):      

 

                                   JA                NEI

 

Mat:   Intoleranse mot følgende matvarer:  …………………………………………………..……..…

 

 

Skal kun spise halal mat:                                               JA               NEI

 

 

Forslag til halal mat:………………………………………………………………………………..….…

 

 

Annen allergi/medisinering eller andre spesielle behov vi bør kjenne til:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

Har du forslag/ønsker til friluftslivsaktivitet du kunne tenke deg å lære mer om

 

eller prøve?

 

………………………………………………………………………………………………….…………

 

 

Sted: …………………………………         Signatur deltaker:                                             Signatur foresatte:

 

Dato: ………….…………                      ……..………………………………………….     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………

Utskrift E-post

Varsel om planvedtak - GNR 61 BNR 91 ELDA

REGULERINGSPLAN – GNR 61 BNR 91 ELDA – OMREGULERING AV LNF-OMRÅDE TIL HYTTEOMRÅDE

Kommunestyret i Kvæfjord kommune vedtok i møte 03.05.18, i sak 16/18, reguleringsplan for gnr 61 bnr 91 – «Reguleringsplan for hytteområde».
Planen gir hjemmel for omregulering av LNF-område til arealer for fritidsboliger, kjøreveg, annen veggrunn, parkering, friluftsområde, friområde og hensynssoner.

Evt krav om erstatning/innløsning må være fremsatt skriftlig innen tre (3) år, jfr PBL §§15-2 og 15-3.

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningslovens § 12-12, tredje ledd og § 1-9, jfr Forvaltningslovens § 29.
Frist for klage er tre uker etter denne kunngjøring, dvs 06.06.18.

Evt klage på vedtak stiles til Fylkesmannen i Troms og sendes via Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes. Mailadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..

For eventuelle spørsmål, kontaktes Teknisk kontor i Kvæfjord kommune, tlf 770 23000.
Saksbehandler: Helge Kr Stoltenberg, tlf 770 23128.

Utskrift E-post

Ny enhetsleder/rektor på Borkenes skole

Øyvind Kristiansen (44) er tilsatt som ny enhetsleder/rektor på Borkenes skole. Han kommer fra stilling som avdelingsleder på Kila skole i Harstad. Han har også tidligere jobbet på Borkenes skole, som lærer/IKT-ansvarlig 2003-2009 og som undervisningsinspektør 2009-2015. 1. august 2018 tiltrer han stillingen.

Borkenes skole har rundt 60 ansatte, i hel- og deltidsstillinger, og om lag 300 elever på 1.-10. klassetrinn. Skolenes ledelse består av rektor, samt tre inspektører med ansvar for henholdsvis små-, mellom- og ungdomstrinnet. SFO har egen avdelingsleder, underlagt skolens ledelse. Skolen ligger sentralt plassert i kommunesenteret borkenes, med nærhet til idrettshall og uteanlegg med kunstgressbane. Det planlegges delvis nybygg av skolen.

Utskrift E-post

Åpningstider Åsegarden Massedeponi 2018

Åpningstider Åsegarden Massedeponi 2018

Levering av hageavfall for private abonnenter

Åpningstider:

Fredag             11/5  kl. 1200 – 2000

Lørdag             12/5 kl.  1000 – 1600

Mandag           14/5 kl. 1200 - 2000

Tirsdag             15/5 kl. 1200 – 2000

Onsdag            16/5 kl. 1200 – 2000

Tirsdag             22/5 kl.  1200 – 2000

Onsdag            23/5 kl. 1200 – 2000

Torsdag           24/5 kl. 1200 – 2000

Fredag             25/5 kl.  1200 – 2000

Fra og med  mandag 28/5 vil det være åpent hver mandag fremover til vi stenger en gang på høsten, åpningstiden  er fra kl 1200 - 1900

NB! Det er ikke anledning å levere hageavfall utenom åpningstiden.

For nærmere opplysninger tlf.95447978

 

Utskrift E-post

Redusert eiendomsskatt

Kvæfjord kommunestyre har i møte den 3.mai vedtatt at eiendomsskattesatsen fra og med 2.termin 2018, det vil si regnet fra mai måned, skal justeres ned fra 4 ½ til 4 promille. Ellers gjelder de regler for utskriving av eiendomsskatten som følger av tidligere vedtak i kommunestyret, senest i tilknytning til budsjettbehandlingen i desember forrige år.

Den nedjusterte skattesatsen antas å bety reduserte skatteinntekter for kommunen i 2018 med om lag 827 000 kr. De reduserte skatteinntekter skal dekkes inn via midler tilført fra et statlig havbruksfond. Forutsatt at kommunen får ytterligere påfyll av midler fra havbruksfondet, legger kommunestyret til grunn at de vedtatte skattesatsene også for 2019 og senere år, kan reduseres.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.