borkenes

Skjema og tjenestebeskrivelse

skjema

Vi fokuserer på en kvalitetsikring av rutiner og prosesser og som et ledd i dette er elektroniske skjema og tjenester tilgjengelig på nett.   Dette er også en del av det utvidede sørvis-tilbudet til våre innbyggere. Her kan du få tilgang til tjenester og skjema uavhengig av åpningstid og rådhuset. 

Les mer …

Utskrift E-post

Ny nettside

p1030348

Vi lanserer nye nettsider etter å ha arbeidet med innhold i hele høst og vinter med et fellesprosjekt. Dette fellesprosjektet er et samarbeid med 7 kommuner: Vestvågøy, Hadsel, Øksnes, Tjeldsund, Skånland, Kvæfjord og Evenes kommune. 

Les mer …

Utskrift E-post

Kvæfjord kommune på offensiven for å skape nye arbeidsplasser i kommunen.

Jon-Are Lunde

I Strategisk næringsplan har  kommunen presisert satsningsområder og mål for å utvikle og bevare et sunt næringsliv i Kvæfjord. For å få hjelp til å gjennomføre planen, henvendte kommunen seg til Harstadregionens næringsforening. Jon-Are Lunde er nå ansatt i næringsforeningen som prosjektleder for næringsutvikling i Kvæfjord, og vil over en toårsperiode hjelpe kommunen med å utvikle en handlingsplan.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.