borkenes

36 medlemmer av Fagforbundet ute i streik fra fredag 28. mai

streik2010

Etter brudd i meklingen i det sentrale lønnsoppgjøret i kommunal sektor, vil 36 medlemmer av Fagforbundet være ute i streik fra arbeidstidens begynnelse fredag 28. mai.  Streiken vil i første omgang ramme kontorfunksjoner på rådhuset, renhold og noen tekniske tjenester. 

 

Kommunens ekspedisjon og sentralbord vil bli ubetjent.  Kontakt med kommunalt ansatte som ikke omfattes av streik nås ved bruk av direkte innvalgsnummer.  For øvrig er rådhuset og andre arbeidssteder åpne for personlig henvendelser som normalt.

Utskrift E-post

eKommunen Kvæfjord

kommunevpen2Vi ble ikke nummer 1, men dette sier KS om Kvæfjord kommune som eKommune:

Kommunen kommer gledelig høyt opp i kåringen. Kommunen kommuniserer godt med innbyggere og næringsliv gjennom tjenester på nett. I helse- og omsorgssektoren er elektronisk samhandling i ferd med å bli hovedregelen. Kvæfjord er en kommune som tar arkivering og saksbehandling på alvor og stiller krav til bruk av åpne standarder. De er gode på Grønn IT, men har et stykke å gå når det gjelder bredbånd. Den administrative ledelsen har jobbet godt med strategisk IKT-planlegging, men kommunen har et stykke igjen når det gjelder kompetanseheving hos de folkevalgte og når det gjelder gevinstrealisering.

Les mere her: KS.no

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.