borkenes

eKommunen Kvæfjord

kommunevpen2Vi ble ikke nummer 1, men dette sier KS om Kvæfjord kommune som eKommune:

Kommunen kommer gledelig høyt opp i kåringen. Kommunen kommuniserer godt med innbyggere og næringsliv gjennom tjenester på nett. I helse- og omsorgssektoren er elektronisk samhandling i ferd med å bli hovedregelen. Kvæfjord er en kommune som tar arkivering og saksbehandling på alvor og stiller krav til bruk av åpne standarder. De er gode på Grønn IT, men har et stykke å gå når det gjelder bredbånd. Den administrative ledelsen har jobbet godt med strategisk IKT-planlegging, men kommunen har et stykke igjen når det gjelder kompetanseheving hos de folkevalgte og når det gjelder gevinstrealisering.

Les mere her: KS.no

Utskrift E-post

Skjema og tjenestebeskrivelse

skjema

Vi fokuserer på en kvalitetsikring av rutiner og prosesser og som et ledd i dette er elektroniske skjema og tjenester tilgjengelig på nett.   Dette er også en del av det utvidede sørvis-tilbudet til våre innbyggere. Her kan du få tilgang til tjenester og skjema uavhengig av åpningstid og rådhuset. 

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.