borkenes

Rusfaglig medarbeider

Hege Istad er tilsatt som rusfaglig medarbeiderKvæfjord kommune satser på en god rusomsorg og har opprettet stilling som rusfaglig medarbeider. Stillingen er tilknyttet psykiatritjenesten og skal styrke kapasitet og kvalitet på rusarbeidet i kommunen.

Hege Istad er ansatt i denne stillingen. Hun er ergoterapeut med videreutdanning i psykisk helsearbeid og tar for tiden videreutdanning i rus og psykiatri.

Les mer …

Utskrift E-post

Kvæfjordkaken - en kulturarv

kvafjordkake

Kulturarvplanen for Troms Fylkeskommune legger føringer for kulturminnevernets satsingsområder på fylkeskommunalt nivå i planperioden 2011-2014, og setter søkelyset på oppgaver som skal prioriteres de nærmeste fire årene.

Les mer …

Utskrift E-post

Mobildekning på KveøyaEtter en innsats fra teknisk kontor og ordfører, Lillian Hessen, i kommunen er det nå i samarbeid med Telenor igangsatt en basestasjon som sikrer mobildekning for en flere deler av Kveøya. 


Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.