borkenes

NoNa-partnermøte i Kvæfjord/Harstad

Ueshitile Banana Shekupe, rektor Erina Junius, ordfører Lillian Hessen og kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth

I dag avsluttes et nesten ukelangt partnermøte i NoNa-prosjektet mellom College of the Arts (COTA) og Kvæfjord kommune. Partnerne møtes to ganger årlig på administrativt nivå, en gang i sør og en gang i nord, for å evaluere prosjektet og eventuelt korrigere kursen, utveksle informasjon og skaffe seg førstehånds kjennskap til hvordan deltakerne, som jobber langt hjemmefra, har det. Tiden brukes også til å planlegge neste utvekslingsrunde og forberede rekruttering av nye deltakere. En av dagene hadde vi gleden av å ha med oss vår kontaktperson i Fredskorpset. Konklusjonene fra møtene er så langt at deltakerne på begge sider av kloden gjør en utmerket jobb og de trives i sitt nye miljø. Prosjektet ellers er i god gjenge og vi ser fram mot neste utvekslingsrunde.

På bildet ser vi prosjektleder Ueshitile Banana Shekupe og rektor Erina Junius sammen med ordfører Lillian Hessen, flankert av kultur- og oppvekstsjef Lars Tverseth. Gjestene fra Namibia satte stor pris på og følte seg beæret av at ordføreren hadde tid til å hilse på dem.

Les mer om NoNa her: http://kvafjord.kommune.no/nona/

Utskrift E-post

Ny helseundersøkelse om psykisk helse

Kvæfjord kommune er med

 

 

 

Hva gjør oss syke? Hva gjør oss lykkelige? Dette er spørsmål som 6 000 tilfeldig valgte nordmenn skal svare på. 2 000 av dem er fra Kvæfjord kommune. Spørreundersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet, og er et forprosjekt for en eventuell fremtidig landsdekkende undersøkelse.

Les mer …

Utskrift E-post

Formannskapets budsjettinnstilling

Kvæfjord formannskap har under sak 100/10 i møte 6.desember vedtatt innstilling om Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2011-2014. Formannskapet har i samme sak også foreslått endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan med nye gebyrer og betalingssatser i møte på Fram på Borkenes den 14.desember.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.