borkenes

Budsjett og økonomiplan 2012 - 2015

Formannskapet har 5.desember gitt tilslutning til administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan for 2012-2015. Kommunestyret behandler budsjett og økonomiplan 20.desember. Formannskapets forslag legges nå ut til offentlig ettersyn i tråd med kommuneloven §§ 44 og 45. I samsvar med forvaltningsloven § 37 kunngjøres det at formannskapet har foreslått endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser, oversikt over disse finnes i budsjettdokumentet som kan leses her .


Utskrift E-post

SPYLING AV VANNLEDNING FLESNES tirsdag 13.9.11

I forbindelse med ordinært vedlikehold skal kommunen utføre spyling av hovedvannledning tirsdag 13. sept 2011. Dette gjelder strekningen Holand-Bogen.

Mellom kl. 9 og 17 blir abonnenter fri for vann og det kan forekomme urenheter i vannet. Det anbefales å ikke bruke vann i nevnt periode. Dersom vannet er uklart, la det renne til det klarner.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.