borkenes

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2018-2021

Formannskapets forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 med forslag til kommunalt betalingsregulativ for 2018 er nå lagt ut til alminnelig ettersyn i tråd med reglene i kommuneloven §§ 44 og 45.

I samsvar med forvaltningsloven § 37 kunngjøres også at formannskapet har foreslått endringer i de kommunale gebyrer og betalingssatser. Ved avvik mellom betalingssatser i administrasjonssjefens forslag og betalingssatser etter formannskapets behandling, er sistnevnte gjeldende.

Formannskapets innstilling med budsjettdokumentene finner du på biblioteket og i rådhushallen. Papirutgave av dokumentene kan bestilles fra kommunens servicekontor på telefon 77023000.

Kommunestyret behandler budsjett, økonomiplan og betalingsregulativ i møte den 14.desember. Synspunkter som ønskes forelagt kommunestyret kan sendes til: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller til: Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes.

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt betalingssatser for 2018

Formannskapets innstilling om budsjett, økonomiplan og betalingssatser

Vedlegg: obligatoriske oversikter. Forslag til gebyrer og betalingssatser for 2018

Utskrift E-post

Julemesse på Boas

Boas red

Onsdag 15.november 2017 kl 10.00

Salg av kaffe og kaker, hjemmelagede strikkevarer og lodd!

Alle er hjertelig velkommen!

Utskrift E-post

Rammeplan for Kvæfjord kulturskole er vedtatt

Kvæfjord kommunestyre fattet 12.10.2017 i sak 37/17 RAMMEPLAN FOR KVÆFJORD KULTURSKOLE enstemmig følgende vedtak:

Kvæfjord kommunestyre vedtar som rammeplan for Kvæfjord kulturskole vedlagte Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning fra Norsk kulturskoleråd, med følgende justeringer og tillegg:

-I punkt 2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen justeres siste setning i pkt 1 til: «Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilstrekkelig realkompetanse og/eller erfaring innenfor feltet kan dokumenteres.»

-I punkt 3.3.8 Lokaler og utstyr - Rom og utstyrsrammer tilføyes som siste setning: «Kvæfjord kommune vil etterstrebe å komme anbefalingene så nært som mulig, ut i fra tilgjengelighet og en økonomisk totalvurdering.»

Utskrift E-post

Helsehus i Kvæfjord

 

Torsdag 19. oktober ble det arrangert et åpent møte med informasjon om planene for nytt helsehus i Kvæfjord.

Helsehuspresentasjon ved Marit Blekastad

De frammøtte fikk en gjennomgang av bakgrunn for helsehus og fikk se foreløpige planskisser av huset, og hvordan helsehuset er tenkt bygget sammen med Husby og Kvæfjordheimen sykehjem.

Helsehusplantegning

Arbeidet med helsehus er forankret i politiske beslutninger, sist i kommunestyremøtet 21.06.2017 der blant annet  følgende ble enstemmig vedtatt:

  • Kvæfjord kommunestyre viser til de skisserte rammer for helsehusprosjektet i vedtatt budsjett og økonomiplan 2017-2020. Kommunestyret legger til grunn at det skal arbeides videre med prosjektet i henhold til revidert framdriftsplan for tjenestene korttids- og rehabiliteringsavdeling med 10 plasser, fysioterapi-/frisklivstjeneste, ergoterapi/hjelpemidler, legesenter og helsestasjon.
  • Kommunestyret legger til grunn at justeringer i prosjektkostnader vurderes i arbeidet med budsjett og økonomiplan 2018-2021, herunder at årlige nettovirkninger gitt økt kostnadsramme fra 90 til om lag 120 mill. kr må ses mot konkrete driftsinnsparinger innenfor helse- og omsorgssektoren, i første rekke ut fra bemanningsgevinster men også koblet til bortfall av dagens drift av legesenter, ergo- og fysioterapitjenester på Trastad og helsestasjonen i servicebygget på Borkenes.
  • Det legges til grunn at kommunestyret kan foreta endelig realiseringsbehandling når der foreligger tilrådning om totalentreprise, anslått til mars 2018.

 

 

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.