borkenes

Lars Bremnes - Gratis konsert

Lars Bremnes fremfører 2 gratis konserter i Kvæfjord kulturhus, Trastad:

Tirsdag 6. desember og Torsdag 15. desember.

Dørene åpnes kl. 17:30 mens konserten starter kl. 18:00.

Alle er hjertlige velkomne så lenge det er ledige plasser.

UtskriftE-post

ALLIERT VINTERTRENING

ALLIERT VINTERTRENING Oppdatert informasjon om engelske og nederlandske soldaters vintertrening. I februar måned vil de utenlandske styrkene fortsatt bruke terrenget i områdene fra Sørlia over mot Straumsbotn, Rudda og Storjord og etter hvert mer opp på Melåheia. Det vil være personell til fots, på truger og på ski og en del kjøretøy som snøscootere, ATV’er og bandvogner. De prøver sa langt de kan, å unngå bruk av etablerte skiløyper. De vil bruke øvingsammunisjon og lysraketter, men ingen skarp ammunisjon utenfor Sørlia skytefelt. Det forventes en økt aktivitet i uke 8, siste uka av februar. Det vil også bli en del transport langs veiene i kommunen med transport av soldater og utsyr. Vi ber derfor folk om ekstra oppmerksomme når dere ser større kjøretøy som har stoppet for å laste av eller på soldater.

UtskriftE-post

Høring - kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester

paragrafmannKvæfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift er utarbeidet med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2a.

Les mer …

UtskriftE-post

Fylkesvei 83 nattestengt til 9. august på grunn av veiarbeid

Trafikkmelding: Statens vegvesen melder at Fv 83 Ålneset – Vik, i Kvæfjord kommune er stengt på grunn av vegarbeid i periodene: Alle dager fra 23:00 til 06:00 (neste dag). Utrykningskjøretøy kan passere.

Gjelder fra: 16.07.16 kl. 23:00 Gjelder til: 09.08.16 kl. 06:00

Kommunen har i dag kontaktet Statens vegvesen og bedt vegvesenet informere bedre om vegstegningen. Vegvesenet beklaget at informasjonen frem til nå har vært mangelfull.

UtskriftE-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.