borkenes

Varsel om matrikkelføring av veigrunn fra Bogen til og med Langvatnet

varselmatrikkel
Det varsles med dette at eiensdomsgrenser for veien fra og med Bogen til og med Langvatnet i Kvæfjord kommune. Berørte parter har fått oversendt varslingsbrev, siden det er over 100 parter så legges kartene ut på kommunens nettside samt til ettersyn på teknisk kontor på Borkenes.

Det gjelder to eiendommer: 67/42 går fra Bogen til krysset i Langvassbukta. 67/44 går fra krysset til og med Langvatnet(mot Sortlands siden).
Eiendommen 67/44 har kun ferdigvegskart som er laget i 1978. Den hadde opprinnelig 7 kart, men kart 7 utgår siden den var målt på nytt ved bygging av Sigerfjord tunnelen på midten av 90 tallet.
Varslingbrev
Kart 1: Bogen
Kart 2: Elveøyra - Kvalvika
Kart 3: Kvalvika - Storvika
Kart 4: Gombogen
Kart 5: Gombogsætran
Kart 6: Pøyla
Kart 7: Gamvika - Bekkeneset
Kart 8: Forøysæter
Kart 9: Forøysæter - Langvassbukt

Ferdigvegskartene er rangert fra kart 1 til kart 6. Deler av kart 6 utgår pga måling på midten av 90 tallet pga bygging av Sigerfjord tunnelen. Hele kart 7 utgår og er ikke med.
Kart 1
Kart 2
Kart 3
Kart 4
Kart 5
Kart 6

 

Utskrift E-post

Miljøstasjonen og fremkommelighet

32661961742 9929ecb6b3 o

Vi opplever at det til tider kan bli kø i forbindelse med åpningstidene på miljøstasjonen vår i Kvæfjord. Vi er imidlertid bekymret for at køene, som kommer fra begge retninger, kan være til hinder for annen trafikk, som ambulanse og liknende.

Vi oppfordrer derfor at våre kunder kun kjører opp Bergsveien forbi Trastad produkter, når de kommer til oss. (se kart) På den måten er det enklere for annen trafikk å passere.

Når kundene våre forlater miljøstasjonen er de velkomne til å enten kjøre tilbake ned bakken eller fortsette videre langs Bergsveien.

Takk for hjelpen!

Vi minner om at hver enkelt kunde kan levere inntil 2 kubikk avfall per åpningsdag på miljøstasjonen i Kvæfjord.

32661962022 a9500ea507 o

Åpningstidene er som følger: 
Mandag: 13.00 - 18.00
Onsdag: 09.00 - 14.30
Torsdag: 13.00 - 18.00

Kvæfjord miljøstasjon m pil

Utskrift E-post

Kveøya

Det ble mot slutten av fjoråret fremmet flere navnesaker i Kvæfjord kommune, både stedsnavn og veinavn, også med oppslag på kommunens hjemmeside. Det foreligger nå anbefaling fra Språkrådet ved Stedsnavntjenesten for norske navn i Nord-Norge om å følge kommunens forslag om at Kvæøya heretter skal hete Kveøya. Forslaget går nå videre til Kartverket for endelig behandling.

Utskrift E-post

Forslag til kommunal forskrift

Innspillskjema

lovdataKvæfjord kommune har utarbeidet forslag til kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester. Forskrift er utarbeidet med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. § 3-2a.

Les mer …

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.