borkenes

Innskriving av nye elever i skolen

skoleBarn født i 2012 er skolepliktige fra høsten 2018.

Innskriving av nye elever skjer slik:

  • Borkenes skole mandag 19. februar 2018 kl 08:30 - 15:30 i småskolepaviljongen
  • Flesnes oppvekstsenter, ta kontakt med enhetsleder, tlf 77023262
  • Vik oppvekstsenter mandag 19. februar 2018 kl 08.30 - 15.00

 

Vennligst ta med barnets dåps-/fødselsattest.

Det er ønskelig at en av de foresatte møter på skolen sammen med barnet. Dersom dette ikke er mulig, ber vi om innmelding pr. telefon direkte til den aktuelle skolen.
Eventuell søknad om å få begynne på skole senere (eventuelt tidligere) enn opplæringsloven forutsetter, må fremmes snarest og senest innen 19. februar 2018. Kultur- og oppvekstkontoret kan gi nærmere opplysninger om dette.
 
Kvæfjord kommune
Administrasjonssjefen

Utskrift E-post

Prisvinnere 2017

Prisutdeling 2017

Prisvinnere2017 lite

På bildet: Magne Leon Heide (kulturpris), Mette-Marit Gamst (næringslivspris), Kirsti og Bjørn Mathisen (miljøpris), ordfører Tobjørn Larsen og administrasjonssjef  Merete Hessen.

Torsdag 25. januar var det prisutdeling i Kvæfjord rådhus. I tillegg til tale ved ordfører  Torbjørn Larsen ble prisvinnerne hedret med bl.a. utvalgte dikt og sanger av henholdsvis Karin Mikkelsen og Kvæfjord mannskor.

Kulturpris

Magne Leon Heide fikk prisen for sitt mangeårige og omfattende arbeid for å dokumentere Kvæfjords historie. Han er forfatteren bak heftet ”Fotefar mot nord”, som beskriver samtlige gårder fra Skallan til Rå, et arbeid som er lagt merke til nasjonalt. Dette kulturlandskapet er nå utpekt av Landbruks- og matdepartementet sammen med Klima- og miljødepartementet som ett av ti kulturlandskap med særlig stor dokumentasjons- og bevaringsverdi.

Etter at Heide fikk tildelt stipend fra Norsk stadnavnarkiv, er han nå i gang med å registrere stedsnavn som holder på å dø ut.

Av frivillig arbeid nevnes også utgivelse av en rekke ulike artikler om gårdshistorie og om utvandring til Amerika i «Årbok for Kvæfjord». Han hadde også gjennom mange år fast spalte om gådshistorie i gratisbladet «Kveålen».

Miljøpris

Kirsti og Jørn Mathisen ble tildelt miljøprisen for å ha tatt vare på gammel og god byggeskikk på eiendommen deres på Kveøya. Våningshuset fra 1841er restaurert opp mot opprinnelige stil. I Stabburet, som fungerte som butikk etter andre verdenskrig og fram til 1952, er butikkinnredningen intakt og det er plassert gammel original emballasje i butikkhyllene. Også eldhuset og ”Magnushuset” har de restaurert.

Næringslivspris

Mette-Mari Gamst mottok næringslivsprisen for det arbeidet hun har lagt ned for Kvæfjordbyda.  Virksomhet som omfatter Bygdekaféen, butikken «Mette-Marits Blomster og Gaver», samt begravelsesbyrå har tilført bygda mange arbeidsplasser. Mette-Mari har også i mange år vært en stor drivkraft i ”Bygdeliv i Kvæfjord” som er det nærmeste vi kommer ei næringsforening i Kvæfjord» i følge ordfører Torbjørn Larsen.

Hun hedres også for sin innsats i lokalsamfunnet generelt; Sentral i arbeidet med bl.a.  Kvæfjorduka, julemarked og julegrantenning.  «Hun er med oss i både sorg og glede, og vi vet alle hvor greit og trygt det er å overlate et arrangement eller en begravelse til henne», skriver forslagsstillerne.

Utskrift E-post

Alliert vintertrening uke 5

 

Det vil også i uke 5 være mindre aktiviteter som forgår i Kvæfjord. For de fleste soldatene vil ski- og vinterklimatrening skje i nærområdet til Åsegarden.

I Kvæfjord vil det foregå opplæring av sjåfører på snøscooter, bandvogn både langs veg og ute i terreng, og med biler langs veg. Kjøring i terreng vil i hovedsak skje i områdene Åsegarden - Sørlia- Storjord - Melåheia.

Kjøring langs offentlig veg vil i hovedsak være på strekninga fra Åsegården – Gårakrysset – Straumen – Storjord.

 

Utskrift E-post

Alliert vintertrening uke 4

 

De nederlandske soldatene har nå etablert seg i Åsegarden og flere kommer i gang med vintertrening. 

Grunnleggende trening vil skje i nærområdet til Åsegarden.

I Kvæfjord vil det foregå opplæring bandvogn på vei og i terreng og med snøscooter i terreng. Områdene som vil bli brukt er Åsegarden - Sørlia- Storjord - Melåheia.

Noen bandvogner og andre militære kjøretøy vil være på veien på strekninga fra Åsegården – Gårakrysset – Straumen – Storjord. 

 

Alliert Treningssenter vil gjerne ha tilbakemeldinger fra innbyggere som opplever eller ser ting som kan gjøres bedre. Det kan gå på militære kjøretøy i trafikken, bandvogn kjøring på skogsveger, kjøring langs skiløyper, avfall som ligger igjen, eller aktiviteter for nær til bebyggelse. Har du positive opplevelser så kom gjerne med det også. Tilbakemeldinger kan du gi på følgende måter:

Direkte til Alliert Treningssenter i Åsegarden, ved major Leif Bygdnes Tlf 922 44 316.

Kontaktperson i Kvæfjord kommune: skogbrukssjef Leif Evje Tlf 770 23 132.  

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Utskrift E-post

Alliert vintertrening 2018

Nederlandske soldater kommer til Åsegarden og skal drive vintertrening. I samarbeid med Alliert Treningssenter vil kommunen også i år legge ut informasjon om hva slags øvingsaktiviteter som skal foregå i våre områder.

En styrke på ca 700 mann ankommer Åsegarden i løpet av denne uka, uke 3.

Hovedstyrken vil starte med utdanning i området ved Åsegarden.

Innafor Kvæfjord kan det bli følgende aktiviteter i oppstarten:

Mindre rekognoseringer med scooter og BV vil kunne påregnes i område Sørlia - Storjord - Melåheia.

Scooterkurs med ca 15 stk scootere. Områdene som vil bli brukt er Åsegarden - Sørlia- Storjord - Melåheia.

Størst aktivitet vil være tirsdag 16. januar og onsdag 17. januar.

Det vil bli øvd på viktige ting som berging av scooter, trygg kjøring, kryssing av vann og lesing av terreng.

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.