borkenes

Ny oppvekstsjef i Kvæfjord kommune

Chris Tandy (48) er tilsatt som oppvekstsjef i Kvæfjord kommune. Han kommer fra stilling som undervisningsinspektør ved Borkenes skole, hvor han dette skoleåret er konstituert som rektor. 1. august 2018 tiltrer han stillingen.  

Som oppvekstsjef blir han en del av administrasjonssjefens ledergruppe og skal delta aktivt i kommunens strategiske arbeid, med hovedansvar for områdene barnehage, grunnskole, SFO, kulturskole, barnevern, folkebibliotek, flyktningebosetting, NAV-kontor og ulikekultur- og fritidstiltak med hovedvekt på aldergruppen 0-18 år, samt ulike andre formål som er tillagt stillingen. Oppvekstsjefen er også kommunens skolefaglig ansvarlige iht opplæringsloven.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.