borkenes

Meningsfulle dager med VIPS som verktøy

 

Vips kursdeltakereKvæfjord kommune har i samarbeid med USHT Troms startet utprøving av VPM på sykehjem, hjemmetjeneste og PU-tjenesten. VPS vurderes som egnet for å øke personalgruppens kompetanse, muligheter og forståelse for den enkelte person med demens og demenslignende utfordringer. I tillegg framheves den systematiske tilnærmingen i VPM som tilfredsstillende med tanke på lovpålagte krav.

Nylig ble det avholdt kurs i VIPS for berørte ansatte, 2 dagers kurs for de mest involverte og 3 timers kurs for øvrige ansatte i prosjektet.

 

VIPS praksismodell og VIPS-rammeverket (eller modell for personsentrert omsorg).

 

Personsentrert omsorg til personer med demens skal være ledelsesforankret, følges opp systematisk og gjennomføres planmessig av et kompetent personale. (Nasjonal faglig retningslinje om demens, helsedirektoratet 2017)

 

En person med alvorlig demenssykdom trenger hjelp til å holde fast ved hvem han er. De grunnleggende psykologiske behovene for kjærlighet, trøst, identitet, tilknytning, bli inkludert og å ha noe å gjøre forsvinner ikke når vi får en demenssykdom. En person med demens trenger mer hjelp og støtte enn tidligere for å få dekket disse behovene. Å utøve personsentrert omsorg gjennom VIPS praksismodell, VPM, er et redskap for helsepersonell for systematisk implementering av personsentrert omsorg. Denne modellen er en av flere med formål om å yte personsentrert omsorg for personer med demens.

 

V-I-P-S

 

Bokstavene i V-I-P-S representerer de fire elementer som må være med for at omsorgen skal være personsentrert (Brooker, 2007). I VIPS-rammeverket gis disse elementene seks indikatorer (hjelpespørsmål) hver. VMP bruker indikatorene til å stille de riktige spørsmålene når pleierne analyserer en situasjon (Røsvik et al., 2011, Røsvik et al., 2013). 

 

  • Verdier forankret i organisasjonen – og en persons verdi er uavhengig av alder og kognitive ressurser

  • Individuelt tilrettelagt omsorg

  • Perspektivet til personen med demens tas hensyn til

  • Sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet

Pleierne som er sammen med pasienten i det daglige har ansvar for at omsorgen de selv gir er personsentrert. Pleierne må ha kompetanse, de trenger støtte og mulighet for faglig utvikling og har derfor sentrale roller i VPM. 

https://www.aldringoghelse.no/demens/personsentrert-omsorg/vips-praksismodell/

Kurslederne f.v. Wenche Michelsen, Camilla Bakken og Irene Hagen (leder for prosjektet)

Wenche MichelsenCamilla BakkenIrene Hagen

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.