borkenes

Prisutdeling 2017

Prisvinnere2017 lite

På bildet: Magne Leon Heide (kulturpris), Mette-Marit Gamst (næringslivspris), Kirsti og Bjørn Mathisen (miljøpris), ordfører Tobjørn Larsen og administrasjonssjef  Merete Hessen.

Torsdag 25. januar var det prisutdeling i Kvæfjord rådhus. I tillegg til tale ved ordfører  Torbjørn Larsen ble prisvinnerne hedret med bl.a. utvalgte dikt og sanger av henholdsvis Karin Mikkelsen og Kvæfjord mannskor.

Kulturpris

Magne Leon Heide fikk prisen for sitt mangeårige og omfattende arbeid for å dokumentere Kvæfjords historie. Han er forfatteren bak heftet ”Fotefar mot nord”, som beskriver samtlige gårder fra Skallan til Rå, et arbeid som er lagt merke til nasjonalt. Dette kulturlandskapet er nå utpekt av Landbruks- og matdepartementet sammen med Klima- og miljødepartementet som ett av ti kulturlandskap med særlig stor dokumentasjons- og bevaringsverdi.

Etter at Heide fikk tildelt stipend fra Norsk stadnavnarkiv, er han nå i gang med å registrere stedsnavn som holder på å dø ut.

Av frivillig arbeid nevnes også utgivelse av en rekke ulike artikler om gårdshistorie og om utvandring til Amerika i «Årbok for Kvæfjord». Han hadde også gjennom mange år fast spalte om gådshistorie i gratisbladet «Kveålen».

Miljøpris

Kirsti og Jørn Mathisen ble tildelt miljøprisen for å ha tatt vare på gammel og god byggeskikk på eiendommen deres på Kveøya. Våningshuset fra 1841er restaurert opp mot opprinnelige stil. I Stabburet, som fungerte som butikk etter andre verdenskrig og fram til 1952, er butikkinnredningen intakt og det er plassert gammel original emballasje i butikkhyllene. Også eldhuset og ”Magnushuset” har de restaurert.

Næringslivspris

Mette-Mari Gamst mottok næringslivsprisen for det arbeidet hun har lagt ned for Kvæfjordbyda.  Virksomhet som omfatter Bygdekaféen, butikken «Mette-Marits Blomster og Gaver», samt begravelsesbyrå har tilført bygda mange arbeidsplasser. Mette-Mari har også i mange år vært en stor drivkraft i ”Bygdeliv i Kvæfjord” som er det nærmeste vi kommer ei næringsforening i Kvæfjord» i følge ordfører Torbjørn Larsen.

Hun hedres også for sin innsats i lokalsamfunnet generelt; Sentral i arbeidet med bl.a.  Kvæfjorduka, julemarked og julegrantenning.  «Hun er med oss i både sorg og glede, og vi vet alle hvor greit og trygt det er å overlate et arrangement eller en begravelse til henne», skriver forslagsstillerne.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.