borkenes

EIENDOMSSKATT 2018

 

Kvæfjord kommunestyre vedtok i sin sak 55/17, med hjemmel i eiendomsskatteloven §§ 2 og 3, eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen for skatteåret 2018.

 

Liste over takster og utlignet skatt for 2018 ligger til offentlig ettersyn på rådhuset og på biblioteket.

 

Skatteseddel for hver enkelt eiendom, med informasjon om skattebeløp for 2018,  er sendt ut. Denne inneholder også informasjon om klageadgangen.

 

For skatteåret 2018, er eiendomsskattesatsen 4,5 promille av takstgrunnlaget.

 

Skatten fordeles over tre terminer med forfall 20.mars. 20.juni og 20.oktober.

 

Takstprotokollboligtakst

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.