borkenes

Markering av eldredagen i Kvæfjord på Fram onsdag 4. oktober 2017

KVÆFJORD ELDRERÅD ønsker velkommen til

 MARKERING AV ELDREDAGEN I KVÆFJORD

 På Fram, Borkenes

onsdag 4. oktober 2017

Kl. 12.00 – 15.00.

Professor BØRGE YTTERSTAD

holder foredrag med tittelen

«Hvordan kan seniorer forebygge skade og ulykke?»

 

Jazzkonsert med dr Ytterstads kvartett

Kulturinnslag og allsang

Det blir servert gratis lunsj og bløtkake

Alle seniorer hjertelig velkommen

 

Arr. Kvæfjord eldreråd

i samarbeid med Kvæfjord husflidslag

 Ytterstad

OM MARKERINGEN

Faglig: Børge Ytterstad er pensjonert kirurg og professor i skadeforebygging ved Universitetet i Tromsø. Han vil holde et foredrag om helse generelt og forebygging av sykdom, med spesielt fokus på skader og ulykker som rammer seniorer. Det kan hende at foredraget inneholder både skjemt og alvor.

Kunstnerisk: Dr. Ytterstads kvartett har for anledningen med tre musikere fra Sortland. To av disse er prisbelønte med Torgeir Stubøs Minnepris, den største ære for en Nord-norsk jazzmusiker kan få: Tim Challman på saxofon og Oddmund Finnseth som både synger og er virtuos på kontrabass. Jan Olsen Trommer er en ettertraktet perkusjonist med stor erfaring. Spillestilen er jazz av gammel årgang.

 

OM KVÆFJORD ELDRERÅD

Oppgaver:

Eldrerådet i Kvæfjord er et rådgivende organ for kommunen hva gjelder tiltak og tjenester i forhold til eldre mennesker. Det skal fremme eldres interesser og tale deres sak.

Eldrerådet skal ha mulighet til medvirkning i politisk behandling av saker, med møte- og talerett, og kan også ta opp saker på eget initiativ.

Sammensetning:

Eldrerådet velges av kommunestyret, og har følgende sammensetning i perioden 2016 – 2019:

Jarle Solheim, Gombogen – leder

Lillian Hessen, Strand – nestleder

Harry Arnesen, Flesnes – medlem

Jakob Vaskinn, Borkenes – medlem

Patricia Bendiksen, Flesnes – medlem

Varamedlemmer til eldrerådet er Kåre Bakken, Dalsnes, Helga Amdal Stensen, Gåra, Anne Lise Meyer, Berg,

Bendiks H. Arnesen, Kveøy og Liv Wikeland, Borkenes.

Ta kontakt:

For at eldrerådet skal kunne løse sine oppgaver på en fullgod måte, er det viktig å få signaler fra innbyggerne om saker de mener rådet bør ta opp og arbeide med. Alle rådets medlemmer er takknemlig for innspill. Ta gjerne kontakt!

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.