borkenes

Ny kommunal forskrift kriterier tildeling langtidsopphold sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

kommvpn

Ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende boligsærskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

 

Kvæfjord kommunestyre vedtok 22.juni 2017 en ny kommunal forskrift med kriterier for tildeling av
langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.
Forskriften trer i kraft 1.juli 2017.


Formål
Forskriften gir kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for
heldøgns tjenester, som hovedregel til personer over 67 år, og skal bidra til mer åpenhet i
tildelingsprosessen og bedre rettssikkerheten til pasientene.


Rett til langtidsopphold
Rettigheten er presisert i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 e første ledd. Kommunens
korresponderende plikt til å tilby slike tjenester er presisert i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 a første
ledd. Pasient eller bruker har rett til slikt opphold dersom dette etter en helse- og omsorgsfaglig vurdering
er det eneste kommunale tilbudet som kan sikre pasienten eller brukeren nødvendige og forsvarlige helseog
omsorgstjenester. Behovet for helse- og omsorgstjenester må være omfattende og varig. I disse
tilfellene må pasienten eller brukeren tildeles plass og kan ikke settes på venteliste.


Venteliste
Forskriften omfatter også pasienter og brukere som vil være best tjent med langtidsopphold, men der
kommunen vurderer at vedkommende med forsvarlige tjenester fra kommunen kan bo hjemmet i påvente
av langtidsopphold. Forskriften regulerer også kommunens plikt til å iverksette andre og alternative
tjenester i ventetiden og hva pasient kan forvente seg dersom det på tildelingspunktet ikke er ledig plass i
sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg, og pasienten settes på venteliste.


Forskriften kan du lese her.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.