borkenes

NYE ADRESSENAVN i KVÆFJORD

Etter tidligere kunngjøring av navnesaker, har Kvæfjord formannskap under F-sak 40/17 den 12.6.2017 vedtatt 15 nye adressenavn for veier i kommunen:

Område 1

Veinr 10010 Leikvikveien. FV-1 i lengde 750 meter fra veikryss Bygdevn/Fochsenvn til veikryss Bygdevn.

Veinr 10020 Bremnesveien. FV-1 i lengde 13,5 km fra der Bygdevn slutter på Trastad med veinr 125 til Nupen, grensen mot Harstad.

Veinr 10030 Kvæfjordeideveien. FV-83 i lengde 5 km fra Skallankrysset ovenfor Gåra til Bjørklund Gård, grensen mot Harstad.

Veinr 10175 Sammenslåing med etablert adresseparsell Langlia. Kommunal vei på Borkenes i lengde 150 meter fra Toppenvn, avkjøring mot vanntanken, til Langlia.

Område 2

Veinr 20010 Voktorveien. FV-83 i lengde 4 km med start etter Vikeland 20 til brua over Straumen ved Straumsnes.

Veinr 20020 Storjordveien. FV-14 i lengde 8 km fra Straumsneskrysset mot FV-83 til Bjørnhaugen, grensen mot Harstad.

Område 3

Veinr 30010 Refsnesveien. FV-83 i lengde 16,1 km fra brua over Straumen ved Straumsnes til Refsnes fergeleie. Skrivemåten av førsteleddet «Refsnes» avgjøres av Kartverket i egen navnesak.

Veinr 30020 Kveøyveien. FV-105 i lengde 9,3 km fra avkjøring/kryss mot FV-83 på Hinnøya til Øynes snuplass. Skrivemåten av førsteleddet «Kveøy» avgjøres av Kartverket i egen navnesak.

Veinr 30030 Austerfjordveien. Delvis FV-104, kommunal vei og nedklassifisert vei i samlet lengde 12,7 km fra avkjøring/kryss mot FV-83 ved Refsnes fergeleie til Kjengsnes snuplass.

Veinr 30100 Hoklandsveien. Delvis FV-105 og kommunal vei i samlet lengde 1,1 km fra avkjøring/kryss mot Kveøyveien til Hokland snuplass.

Område 4

Veinr 40010 Flesnesveien. FV-83 i lengde 10,9 km fra Flesnes fergeleie til veikryss mot RV-85 i Langvassbukt.

Veinr 40020 Langvassdalen. RV-85 i lengde 4,6 km fra veikryss i Langvassbukt til Sigerfjordtunnelen.

Veinr 40100 Holandsveien. FV-102 i lengde 3,5 km fra avkjøring/kryss mot FV-83 ved Flesnes fergeleie til Holand snuplass.

Område 5

Veinr 50010 Våtvollveien. RV-85 i lengde 14,2 km fra veikryss i Langvassbukt til rundkjøring i Gullesfjordbotn.

Veinr 50020 Gullholmveien. FV-103 i lengde 10 km fra rundkjøring i Gullesfjordbotn til Gullholm snuplass.

Nye adressenavn skal blant annet bidra til at ambulanse og andre utrykningskjøretøyer raskere finner fram til aktuelle adresser. Kommunen vil følge opp med tildeling av adressenummer for boliger så snart adressenavnene er å regne som endelige.

Kommunens vedtak om adressenavn kan med hjemmel i stedsnavnloven § 10 påklages av den som etter § 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp sak om skrivemåten av stedsnavn; dvs organ for stat, fylkeskommune og kommune eller selskap eid av det offentlige som kan fastsette stedsnavn, videre av eier eller fester i navnesak som gjelder egen eiendom og av lokale organisasjoner med særlig tilknytning til et stedsnavn.

Eventuell klage på vedtaket om adressenavn må grunngis og sendes innen 30.7.2017 til: Kvæfjord kommune, administrasjonssjefen, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.