borkenes

Kvæfjord ble tildelt Troms Fylkeskommunes næringspris

Mandag sist uke ble Kvæfjord Kommune tildelt Troms Fylkeskommunes næringspris for 2016, og kommunen får spesielt ros for sitt arbeid med landbruket.

Næringsprisen tildeles en kommune eller en region som har utmerket seg eller gjort noe bra for det lokale næringslivet. Prisen som er på 500.000 kroner, er penger som skal går inn i kommunens næringsfond og som gir kommunen mulighet til å styrke innsatsen for å tilrettelegge for vekst i næringslivet.

Det var en stolt ordfører som mottok prisen under Tromskonferansen mandag forrige uke. Det var fylkesråd for helse, kultur og næring, Willy Ørnebakk som delte ut prisen. Ørnebakk sa bla. annet følgende om begrunnelsen for valget:

Kvæfjord kommunen gjør seg bemerket på næringsfronten på flere måter, men det er spesielt deres arbeid med landbruk som gjør at Kvæfjord kommune er årets vinner.

- De har et stort fokus på landbruksnæringa, og har dreid næringsfondet fra tilskudd til kjøp av melkekvoter, til tilskudd pr areal nydyrking. Dette, i tillegg til fokus på de dyktige aktørene i næringa, har vært medvirkende til at når det i 2014 ble søkt tillatelse til 1000 mål nydyrking i hele Troms, var 800 mål av dette i Kvæfjord kommune, forteller fylkesråd Ørnebakk.

I tillegg til sin satsing på landbruk, spirer og gror næringslivet i kommunen på flere områder. Eksisterende bedrifter utvider, kommunen har fått øynene opp for nye tider og har fokus på kulturbaserte arbeidsplasser, de har ei stor oppdrettsnæring, de har fokus på at også offentlige transport- og serviceyrker er en viktig del av nærings- og samfunnslivet og de definerer seg som næringskommune hvor hele organisasjonen skal ha gode holdninger til å gi gode tjenester.

- Dette er med på å gjøre dem mer «hands on» for kort saksbehandlingstid, god veiledning, og at befolkninga føler seg møtt og ivaretatt på en god måte, sier Willy Ørnebakk.

Kommunen er både glad og stolt over tildelingen, og håper at dette er til inspirasjon ovenfor næringslivet i kommunen. Med kr. 500.000,- i friske midler i næringspotten ser vi frem til dialog med næringslivet om gode prosjekter som kan bidra til ytterligere vekst og utvikling i kommunen vår, sier en stolt ordfører Torbjørn Larsen.

 

 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.