borkenes

Eldredagen - lokal markering i Kvæfjord

Eldredagen AstridEldrerådet i Kvæfjord sto nylig i spissen for den første lokale markeringa av den internasjonale eldredagen. Selv om ingen var spesielt inviterte, var det fullt hus på Fram denne dagen, noe medlem i eldrerådet, Lillian Hessen uttrykte var en positiv overraskelse.

Eldredagen ble åpnet av ordfører Torbjørn Larsen, som holdt en kort tale om eldregenerasjonen og omsorgssektoren. Ordføreren trakk fram alle frivillige gruppene i Kvæfjord og roste også eldrerådet for å være aktiv og velfungerende som skaper stor aktivitet i bygda.

Underholdning i ord og toner ble besørget av Christina Mortensen og Htee Moo fra Borkenes skole, sammen med lærer Marianne Vaskinn. Ingvald Jensen og Harry Arnesen bidro også musikalsk underveis.

Astrid Nøklebye Heiberg var invitert til å foredra om eldres situasjon. Hun er psykiater og professor, og er kjent for de fleste gjennom hennes lange, politiske karriere og som president i Norges Røde Kors. Hun holdt et engasjerende foredrag, hvor hun tok for seg de mange ulike sidene ved å bli eldre, og bidro også med noen gode råd i forhold til kontakten med ungdommene. Mange eldre liker godt å snakke om sykdommer og medisiner. Dette er, i følge Heiberg, et tema som man ikke bør snakke om med ungdommer, da dette oftest ikke er noe de liker å diskutere. Vis interesse for hva de unge har å fortelle. Psykisk og fysisk aktivitet er den beste veien for å holde seg frisk, i følge Heiberg.

Sanitetsforeningene fra Bogen, Kveøy og Borkenes serverte tapas til de fremmøtte. I tillegg var det naturligvis både kaffe og Kvæfjordkake. Deretter fulgte panelsamtale med Astrid Nøklebye Heiberg, ordfører Torbjørn Larsen og Anne Vik som representerte Fylkeseldrerådet. Tema for debatten var de eldres forhold i samfunnet.

Tiltaket med lokal markering av eldredagen ble godt mottat, og mange uttrykte ønske om gjentakelse neste år!

Eldredagen LillianEldredagen spellemennEldredagen panel

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.