borkenes

Klima og energiplanen er vedtatt

Klima- og energiplanen for Kvæfjord kommune ble vedtatt av kommunestyret den 22. februar.

Planen er todelt med en faktadel og en tiltaksedel. Faktadelen er omfattende og gir en godt bilde av kommunens klimautslipp og samlede energibruk pr. i dag. I tiltaksdelen er det fastsatt noen ambisiøse målsettinger og tiltak. Her nevnes særlig tiltaket Klimadugnad Kvæfjord som berører alle kommunens innbyggere.

Plandokumentet kan lastes ned her 

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.