borkenes

«Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 – Elda»

 

Offentlig ettersyn
«Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 – Elda»

 

Teknisk utvalg i Kvæfjord kommune har i møte 03.10.17, i sak 37/17, vedtatt å legge ”Reguleringsforslag for hyttefelt, gnr 61 bnr 91 - Elda” ut til offentlig ettersyn, jfr plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11.

 

Privat reguleringsforslag omfatter omregulering av LNF-område til fritidsboliger og er utlagt til offentlig ettersyn i Kvæfjord kommunenes rådhus på Borkenes, f.o.m.17.11.17 – t.o.m. 08.01.18.

 

Planen annonseres i hhv ”Harstad Tidende”, ”Bladet Vesterålen”, samt kommunens hjemmeside (www.kvafjord.kommune.no).

 

Berørte parter varsles ved egen ekspedisjon.

 

Vedlegg:

 

Brev angående:
«Offentlig ettersyn – Reguleringsforslag for hytteområde, gnr 61 bnr 91 – Elda», datert 21.10.17.

A 1: Vedtak i Teknisk utvalg, sak 37/17 – dato: 03.10.17
A 2: Saksframlegg til Teknisk utvalg – sak 37/17.

B: «Varsel om Planstart» m/vedlegg, datert 18.02.16.
       

 

C 1: Planbeskrivelse m/vedlegg, datert 12.06.17
C 2: Reguleringsbestemmelser, datert 12.06.17
C 3: Plankart, datert 12.06.17 – Målestokk 1 : 1000 (A3-format)
C 4: Illustrasjon for hytteområde, gnr 61 bnr 91 (adkomster) – datert 12.06.17

 

Planforslaget er utarbeidet av Hålogaland plankontor as – Fruhallarn 7 – 9409 Harstad

 

Eventuelle merknader til planforslaget sendes innen 08.01.18 til Kvæfjord kommune, Bygdevegen 26, 9475 Borkenes, eller på e-post. E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Kommunens saksbehandler er: Helge Stoltenberg, tlf 770 23128 / 992 16 993.

 

Utskrift E-post

Julemesse på Boas

Boas red

Onsdag 15.november 2017 kl 10.00

Salg av kaffe og kaker, hjemmelagede strikkevarer og lodd!

Alle er hjertelig velkommen!

Utskrift E-post

Forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021

Administrasjonssjefens forslag til Kvæfjord kommunes budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt gebyrer og betalingssatser for 2018 ble framlagt for formannskapet 13.november. Budsjettforslaget blir nå gjenstand for internhøring i kommunale utvalg og råd, før formannskapet skal avgi innstilling til vedtak i møte 27.november. Formannskapets innstilling i budsjettsaken blir også kunngjort, før kommunestyret fatter vedtak om budsjett, økonomiplan og betalingssatser i møte planlagt til 14.desember.

Administrasjonssjefens forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021 samt betalingssatser for 2018

Utskrift E-post

Rammeplan for Kvæfjord kulturskole er vedtatt

Kvæfjord kommunestyre fattet 12.10.2017 i sak 37/17 RAMMEPLAN FOR KVÆFJORD KULTURSKOLE enstemmig følgende vedtak:

Kvæfjord kommunestyre vedtar som rammeplan for Kvæfjord kulturskole vedlagte Rammeplan for kulturskolen – Mangfold og fordypning fra Norsk kulturskoleråd, med følgende justeringer og tillegg:

-I punkt 2.5. Kompetansekrav for tilsetting i kulturskolen justeres siste setning i pkt 1 til: «Skoleeier kan i særlige tilfeller tilsette søkere som ikke tilfredsstiller disse kravene dersom tilstrekkelig realkompetanse og/eller erfaring innenfor feltet kan dokumenteres.»

-I punkt 3.3.8 Lokaler og utstyr - Rom og utstyrsrammer tilføyes som siste setning: «Kvæfjord kommune vil etterstrebe å komme anbefalingene så nært som mulig, ut i fra tilgjengelighet og en økonomisk totalvurdering.»

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.