borkenes

Siste nytt

Dialogmøte 26. juni kl 18 på Vilkroa: Ny giv for Gullesfjorden

Bakgrunn for møtet er blant annet å følge opp kommunestyrets vedtak i politisk sak 40/16 Kommunereformen, der det i punkt 2 står:

«Kommunestyret har registrert at det har fremkommet en del ulike syn på tjenestetilbudet i Gullesfjord. Kommunestyret ser det som viktig med en god dialog om dette, og vil komme tilbake til saken i egnet form.»

  1. Ordfører Torbjørn Larsen tar en status på hva har skjedd i fjorden de seneste årene, samt noen ord om fortsettelsen?
  2. Administrasjonssjef Merete Hessen tar en gjennomgang av Kvæfjord kommune sitt tjenestetilbud i Gullesfjord.
  3. Professor Kjell Arne Røvik.

Ny giv for Gullesfjord: Muligheter og utfordringer.

  1. Innspill fra deltagere på ønskelige/ mulige tiltak for positiv utvikling i Gullesfjorden sine mange bygder.

På denne bakgrunn ønsker vi å få til en dialogbasert konferanse med innspill fra befolkninga i Gullesfjord om hva er viktig for din bygd.

De ulike bygdene har ulike utfordringer og fortrinn som det vil være viktig for både politisk og administrativ ledelse i kommunen å få en god oversikt over, for å kunne gjøre de vedtak som tjener befolkningen best innen: Næringsutvikling, helse, folketalsutvikling/bosetting, vei, skole, beredskap og lignende.

Dette er ment å være en start for å skape en felles positiv utvikling, der Gullesfjordområdet utnytter sine fortrinn til beste for befolkninga. Det serveres kaffe og vafler. Vel møtt.

Les mer

Skolerute 2017/2018

Skolerute 2017/2018

Elevenes skolerute for skoleåret 2017-2018 fastsettes lik Troms fylkeskommunes bekreftede skolerute:

Høst 2017   Skoledager
August Skolestart Mandag 21.august

9

September 21
Oktober Høstferie Torsdag 05. og fredag 06. oktober 20
November Fridag for elever Mandag 20. og tirsdag 21. november
20
Desember Siste skoledag før jul Torsdag 21. desember 15
  Sum skoledager høst 2017 85
Vår 2018 Skoledager
Januar Første skoledag etter jul Torsdag 04. januar
20
Februar Vinterferie 26. februar tom 2. mars
17
Mars Påskeferie 26. mars tom 2. april
15
April   Første skoledag etter påske tirsdag 3. april
20
Mai Fridag for elever fredag 11. mai og fredag 18 mai
17
Juni Siste skoledag fredag 22. juni
16
Sum skoledager vår 2018 105
Sum skoledager hele året

190

Les mer

Norsk politimusikkfestival 2017 også på Borkenes.

Norsk politimusikkfestival 2017 også på Borkenes.

Politimusikkfestival 51«Musikk finner veier til folk vi ikke når med stevninger eller forebyggende tiltak. Det er en unikt menneskelig måte å kommunisere på», skriver politimester Ole Bredrup Sæverud i Troms politidistrikt med ønsket om et strålende arrangement.

Og strålende ble det da Oslo politiorkester, Drammen politiorkester og Oslo politi mannskor masjerte inn på råshusplassen i Kvæfjord fredag.

Ordfører Torbjørn Larsen ønsket velkommen, mens Vivian Berg Gamst presenterte musikantene og dro oss videre gjennom et variert og spennende program. Det ble sang og musikk av bl.a. Duke Ellington, Leonard Cohen, Howard Greenfield, Neil Sedaka, Ola Bremnes, Stein Over Berg, Andre Bjerke, Lill Lindfors og Halvdan Sivertsen.

Godt over 200 mennesker hadde funnet veien til rådhusplassen selv om værgudene ikke ga oss de beste temperaturene denne dagen. At publikum beit tennene sammen og holdt ut i de to timene programmet varte, må være et godt signal om at det var en vellykket konsert.

Konseten var en del av Norsk Politimusikkfestival 2017 i Harstad,- en festival som aldri før har vært arrangert nord for Trondheim. Dette takket være utflyttet kvæfjærding, Oddgeir Slettli som nå jobber ved politihøgskolen i Oslo. Tilbakemeldinger fra tilskuere i Harstad og Kvæfjord er svært positiv, så kanskje er ikke dette siste gangen politimusikantene gjester oss.

Mer om dette her:

https://politimusikk.wordpress.com/

Politimusikkfestival 31

 

Oslo politiorkester med dirigent Ståle Abrahamsen

 

 

 

 

 

 

 

Politimusikkfestival 21Oslo politi mannskor med dirigent Ingvild Farestveit Hov

 

 

 

 

 

 

 

 

Politimusikkfestival 11Drammen politiorkester med dirigent Jørn H. Kristoffersen

 

Les mer

Ellen Eliseussen vant fotokunkuranse

Ellen Eliseussen vant fotokunkuranse

Vist hagebrukI april lyste medlemsorganisasjonen Økologisk Norge ut en konkuranse hvor tolv utvalgte vil få sine bilder med i årskalender for 2018. Blant deltakere fra hele Norge var også Kvæfjord kommunes næringskonsulent, Ellen Eliseussen. Bildet «Vist hagebruk på Kveøya i Kvæfjord» vant sin plass i kalenderen og vil være årets bilde for juli 2018. (http://www.oikos.no/aktuelt/vinnere-av-kalenderkonkurransen-2018) Bildet viser tydelig at det gror i nord. Kvæfjord kommune gratulerer fotovinner og Vist hagebruk. (http://visthagebruk.no/)

Les mer

Kommunens hjemmeside under arbeid

Kommunens hjemmeside ble hacket høsten 2016 og måtte som konsekvens av dette legges ned. Det er i januar 2017 gjort innkjøp av programvare og tjeneste for ny hjemmeside. Den nye hjemmeside er under utarbeiding med sikte på å bli lagt ut i løpet av sommeren 2017. I mellomtiden har vi en midlertidig hjemmeside oppe. Denne er dessverre ikke optimal, men dekker det viktigste som blant annet: kontaktinformasjon, postlister, politisk møtekalender, ledige stillinger, oversikt over organisasjonen, ansatte, aktuelle skjemaer, timebestilling legekontor og selvbetjening.

Utskrift E-post

Logo

Følg oss på

Telefonnummer

  • Legesenteret tlf. 770 23400
  • Legesenteret etter kontortid 770 93600
  • Servicekontoret tlf. 770 23000
  • Alarmtlf. for barn og unge - tlf. 116 111
  • Beredskapstelefon vei, vann og avløp: 975 26 000

Kvæfjord kommune, Bygdeveien 26, 9475 Borkenes | Telefon: 77 02 30 00 | Telefaks: 77 02 30 01
E-post: postmottak@kvafjord.kommune.no
 
Ansvarlig redaktør: Administrasjonssjef Merete Hessen. Feil meldes til webmaster.